24 octubre 2017

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Qualitat URV

La satisfacció general dels estudiants sobre el procés de matrícula és d'un 7,62.

Augmenta la satisfacció dels estudiants sobre el procés de matrícula de grau del curs 2016-17

09/02/2017

Un total de 1.634 alumnes de grau, més de la meitat dels quals de nou accés, han contestat favorablement les enquestes, on el més valorat ha estat la informació que s’envia per correu electrònic (8,06 sobre 10), i l’atenció telefònica és la que ha tingut un resultat més baix (7,34). Aquest sistema d’enquestes es va implantar al curs 2013-14 i ha servit per detectar mancances i introduir millores en el procés de matrícula