29 abril 2017

Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili – URV activ@ - Notícies i actualitat de la URV

Cerca avançada

Qualitat URV

La satisfacció general dels estudiants sobre el procés de matrícula és d'un 7,62.

Augmenta la satisfacció dels estudiants sobre el procés de matrícula de grau del curs 2016-17

09/02/2017

Un total de 1.634 alumnes de grau, més de la meitat dels quals de nou accés, han contestat favorablement les enquestes, on el més valorat ha estat la informació que s’envia per correu electrònic (8,06 sobre 10), i l’atenció telefònica és la que ha tingut un resultat més baix (7,34). Aquest sistema d’enquestes es va implantar al curs 2013-14 i ha servit per detectar mancances i introduir millores en el procés de matrícula

Trobada de gestors de les xarxes socials URV

El Col·legi de Periodistes premia la URV pel Millor Pla de Comunicació 2016

26/10/2016

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha atorgat a la Universitat Rovira i Virgili el Premi Gabinets de Comunicació 2016 al Millor Pla de Comunicació. El jurat ha valorat especialment l’estratègia d’implicar la comunitat universitària per aprofitar tot el potencial de les tecnologies digitals