25 maig 2018

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Aquests nomenaments reforcen el posicionament de la Càtedra d’Habitatge com a una de les principals institucions al món en aquesta matèria

En el marc del seminari “Nou finançament, nous riscos i nova organització de l’habitatge en propietat”, ha tingut lloc la signatura del conveni de partenariat amb el Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya el dilluns, 24 d’octubre al campus Catalunya

Habitat III té lloc cada 20 anys per tal de revisar les polítiques que afecten al futur de les ciutats i de l’habitatge. En aquesta recent edició, del 17 al 20 d’octubre, el principal objectiu ha estat generar una Nova Agenda Urbana pel segle XXI, per identificar els principals reptes actuals i plantejar mesures d’actuació

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España s’hi ha incorporat, com a a desè soci, i s’ha signat un conveni de col·laboració el divendres, 17 de juny a Reus. Així, la Càtedra amplia la seva col·laboració amb el sector de l’habitatge, imprescindible per complir les seves funcions

Sergio Nasarre participa el dilluns 1 de febrer a Conference on Covered Bonds, que té lloc a Brusel·les, convidat per la direcció general d’Estabilitat Financera, Serveis Financers i Mercats de Capitals de la Comissió Europea. En una ponència informa sobre la conveniència d’una harmonització de les cèdules hipotecàries a Europa

Ha estat un dels 63 candidats dels prop de dos mil que s’hi van presentar que es beneficiarà dels ajuts de la Fundació BBVA, que pretenen estimular l’excel·lència i el talent individual. Aquests ajuts van dirigits a investigadors i a creadors culturals productius, que es troben en un estadi intermedi de la seva carrera i que tenen una trajectòria d’excel·lència amb alt potencial de desenvolupament

Analitzar quines mesures s’han pres a Irlanda després de la crisi immobiliària i comparar-les amb les que s’han adoptat a Espanya. Aquest ha estat l’objectiu de la primera taula rodona internacional: Lliçons de la crisi, que es va celebrar divendres 8 de maig organitzada per la Càtedra d’Habitatge de la URV