24 setembre 2017

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada
22/12/2016

El pressupost de la URV per a l’any 2017 es manté estable

El pressupost de la Universitat per a l’any vinent es preveu de 103,2 M€, un 2,5% més que l’any anterior, i s’ha aprovat al Consell de Govern celebrat el dijous 22 de desembre. A la sessió s’ha presentat l’Informe 2016 de Tercera Missió de la Universitat, s’ha aprovat les bases i la convocatòria del programa Martí Franquès- COFUND de beques predoctorals i s’ha creat la Càtedra URV-WFNR de Fruits Secs

28/04/2016

La URV destinarà part del romanent econòmic positiu del pressupost 2015 a captar talent ICREA

Al Consell de Govern de dijous 28 d’abril s’ha presentat la Memòria Econòmica 2015. De l’any passat ha quedat un romanent genèric positiu de tresoreria d’un milió d’euros, i d’aquesta quantitat es destinarà 300.000 € a captar investigadors ICREA. A la sessió s’ha presentat l’Informe 2015 Eficàcia i eficiència en l’ús de recursos

25/02/2016

3.044 persones fan possible la docència, la recerca i la transferència de coneixement a la URV

El PDI, el personal dedicat a administració i serveis i el que treballa a la Fundació URV fan possible el bon funcionament de la Universitat. L’Informe 2015 “Les persones que fan la URV” conté una radiografia d’aquests col·lectius i s’ha presentat al Consell de Govern de dijous, 25 de febrer

23/12/2015

La URV aprova un pressupost de 100,7 milions d’euros per l’any 2016

El Consell de Govern celebrat el 22 de desembre aprova un increment dels comptes d’un 1,75% respecte el 2015. La situació obliga a mantenir les mesures d’austeritat però permet mantenir estable la plantilla. També s’ha presentat al Consell l’informe de la tercera missió i s’ha aprovat el model de gestió dels campus

29/10/2015

El nombre d’estudiants de màster augmenta d’un 13,4% en el curs 2015-16

Els estudiants que cursen màsters universitaris a la URV en aquest curs són 1.199, superant els 1.057 del curs anterior en un 13,4%, i el 21% d’ells prové de l’estranger. La matrícula de grau s’ha mantingut estable, amb 11.532 estudiants en total. Són dades de l’Informe “La Formació a la URV 2015”, presentat al Consell de Govern

28/04/2015

La URV tanca l’exercici 2014 amb equilibri pressupostari

En el Consell de Govern de dimarts 28 d’abril s’ha presentat la Memòria Econòmica de l’any 2014, i l’exercici s’ha tancat amb equilibri pressupostari. A la sessió s’ha presentat l’Informe Eficiència i eficàcia en l’ús de recursos 2014, una radiografia sobre com s’han utilitzat els diners públics per complir les funcions encomanades a la universitat: docència, recerca i tercera missió