23 abril 2017

Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili – URV activ@ - Notícies i actualitat de la URV

Cerca avançada
28/10/2016

Salvador Anton, col·legiat d’honor 2016 del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Aquest Col·legi ha distingit el professor Salvador Anton per les seves aportacions científiques transversals i multidisciplinars en relació a l’anàlisi territorial i del turisme, i per liderar la creació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci al campus de Vilaseca