22 novembre 2017

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Amb menys de 30 anys i en situació d’atur, treballaran en suport a la recerca en diferents departaments i serveis de la Universitat. Ara s’incorporen 26 persones, i en total pròximament ho faran fins a 29. El Ministerio de Economía y Competitividad es fa càrrec de l’import per a la contractació

Els estudiants de la URV tenen la possibilitat de formar part del Claustre, de les juntes del seu centre i dels consells de departament, perquè la seva veu es tingui en compte. Les eleccions cobriran les vacants actuals i el sistema de votacions serà electrònic remot. S’ha obert un segon termini per presentar candidatures, del 9 al 15 d’octubre