22 setembre 2017

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada
24/07/2014

Catalunya aprovarà una modificació del Codi Civil que inclou les tinences intermèdies proposades per la Càtedra d’Habitatge

Les tinences intermèdies són noves formes d’accés a l’habitatge que combinen els avantatges de la propietat i els del lloguer: estabilitat, assequibilitat i flexibilitat. Estan adreçades a famílies amb ingressos mitjans i a evitar el sobreendeutament. L’investigador Sergio Nasarre ha estat escollit recentment membre del comitè de coordinació d’ENHR, la xarxa més gran d’investigadors sobre habitatge a Europa