23 setembre 2017

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada
19/01/2016

El professor i investigador Josep Domingo-Ferrer, nomenat membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

El ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha aprovat el 18 de gener la seva incorporació a la secció de Ciència i Tecnologia de la Institució. Catedràtic de Ciència de la Computació i investigador ICREA Acadèmia de la URV, Josep Domingo-Ferrer ha estat designat membre numerari en reconeixement dels seus mèrits

15/12/2015

El professor i investigador Josep Domingo-Ferrer és nomenat nou director del Pla Serra Húnter

El catedràtic de Ciència de la Computació i investigador ICREA Acadèmia de la URV, Josep Domingo-Ferrer, ha estat nomenat com a nou director acadèmic del Pla Serra Húnter, de captació i retenció de professorat excel·lent amb criteris internacionals per a les universitats catalanes

22/12/2014

Josep Domingo-Ferrer, membre de la Comissió d’avaluació de la recerca de l’AQU i de l’ELSA d’Human Brain

El conseller d’Economia i Coneixement Andreu Mas-Colell ha signat el nomenament del professor Josep Domingo-Ferrer com a membre de la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR).

Aquesta comissió és de caràcter permanent i té com a funcions l’emissió de les acreditacions de recerca i de recerca avançada; l’avaluació de l’activitat dels investigadors i la valoració dels mèrits individuals del personal docent, per a l’assignació de complements retributius; i l’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador de les universitats privades.

La