20 març 2018

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Aquests nomenaments reforcen el posicionament de la Càtedra d’Habitatge com a una de les principals institucions al món en aquesta matèria