La Càtedra d’Habitatge ha format 500 professionals i participat en 25 projectes de recerca en 5 anys de vida

La Fundació Mútua de Propietaris s’integra com a onzè soci de la Càtedra reconeguda per la UNESCO