6 juny 2023

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

La URV, mitjançant la Càtedra en Entorns Saludables, i Activa Mútua, han signat un contracte amb l’objectiu d’identificar noves fórmules de gestió que propiciïn el benestar del personal, la reducció dels processos d’incapacitat i absentisme, i s’assoleixi un increment de la productivitat i una millor salut per als treballadors

Activa Mútua i la URV han signat el dimarts, 28 de juliol un conveni marc de col·laboració, pels àmbits d’interès comú i que abasta moltes àrees. En la signatura han estat presents el rector de la URV, Josep Anton Ferré i el director gerent d’Activa Mútua, Miquel Àngel Puig, així com el vicerector d’Universitat i Societat Jordi Tous i el director territorial de Tarragona d’Activa Mútua, Joan Tuà