30 gener 2023

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Una recerca feta a la Universitat Rovira i Virgili demostra com la crisi econòmica ha agreujat les desigualtats i ha incrementat els desnonaments, sobretot als barris més desfavorits i amb més població estrangera. L’estudi ha proposat una nova font de dades, que analitza el fenomen dels desnonaments per execució hipotecària a escala urbana i ha validat la revista Cities, una de les més prestigioses del sector