24 setembre 2020

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Els resultats de l’estudi, que ha contribuït al disseny i calibratge de tres nous tipus d’instruments de mesura dels isòtops radioactius presents a l’aire i a l’aigua, es presenten en la tesi de Ramon Casanovas, de la Unitat de Física Mèdica