Diari digital de la URV -

La Unitat de Suport a les Propostes Internacionals d’RDi (USPIR) de la URV ha organitzat el webinar sobre la Big Data Value Association (BDVA / DAIRO) i dos dels projectes del territori liderats per la URV: el Digital Innovation Hub i el Green Hydrogen Valley

El Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV ha col·laborat amb l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial en la commemoració del 60è aniversari del naixement d’aquest terme. El professor David Riaño ha coordinat les activitats divulgatives que s’han fet a la demarcació de Tarragona per donar a conèixer la Intel·ligència Artificial