6 març 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

El grup de recerca Interfibio de la URV, liderat per la investigadora Ciara O’Sullivan, ha desenvolupat uns sensors ultrasensibles que poden detectar molts patògens microbiològics en pocs minuts, sense necessitat de laboratoris ni de personal especialitzat. Serviran per localitzar contaminants a l’aire o a la sang i formen part del projecte de recerca europeu Multisense Chip, que ha desenvolupat un dispositiu per detectar de forma ràpida una possible contaminació biològica