21 octubre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

El Centre d’Estudis Hispànics de la URV, com a entitat avaluadora de l’Institut Cervantes, acull la prova del Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE) i la de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) per a les persones que sol·liciten la nacionalitat espanyola. La Universitat ofereix cursos de preparació, a partir del febrer, per ajudar els candidats a superar aquestes proves