5 desembre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Un dels punts més importants de l’acord és l’excavació total, consolidació, museïtzació i difusió social del jaciment arqueològic de la Cella, al Cap Salou. El conveni l’han signat l’alcalde de Salou Pere Granados i el rector de la URV Josep Anton Ferré