17 octubre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Aquest professor del Departament d’Economia ha estat nomenat recentment vocal del Tribunal Català de la Competència, òrgan col·legiat de l’Autoritat Catalana de la Competència. L’Autoritat vetlla pel correcte funcionament competitiu dels mercats a tots els sectors productius de l’economia a Catalunya