21 octubre 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Trobar biomarcadors a la sang que permetin predir quina serà la resposta dels tumors de boca, faringe, laringe i glàndules salivals (que s’estudien a l’oncologia de cap i coll) als diferents tractaments possibles és l’objectiu d’un estudi del Servei d’Otorinolaringologia de l’Hospital Joan XXIII, l’IISPV i la URV. El primer d’aquests marcadors que s’ha descobert s’anomena TWEAK i té a veure amb la inflamació. Gràcies a aquesta investigació els metges podran, potencialment, determinar quin és el tractament idoni per a cada tumor, augmentant la supervivència i la qualitat de vida dels pacients. Els primers resultats s’han publicat a la revista European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. L’estudi és el primer en el seu àmbit fet íntegrament amb pacients del Joan XXIII.