01/10/2020 Opinió

Marta Farrero Muñoz, directora del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

La gestió de les marques del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona: Costa Daurada i Terres de l’Ebre en temps de COVID-19

El turisme és una font de rendes i ocupació en regions amb poques alternatives econòmiques, i també constitueix un factor de diversificació en regions riques. El turisme urbà ha permès, tot sovint, regenerar i activar barris històrics degradats, així com compensar crisis esdevingudes per activitats en declivi, agràries, industrials o de serveis tradicionals.

Ara, però, ens trobem immersos en una crisi que afecta directament el turisme. Cap altra activitat econòmica ha rebut tant d’impacte com la turística, necessàriament vinculada al trànsit internacional i les relacions humanes. Com gestionem des de la nostra realitat aquesta situació?

Cal tenir present que, ara per ara, no podem preveure quan i com acabarà aquesta pandèmia. L’impacte sobre l’activitat turística dependrà, en bona part, de la dimensió de la crisi pel que fa a la durada i conseqüències de la crisi sanitària, la restricció de la mobilitat de les persones entre destinacions (que pot ser diferent segons les diverses destinacions), l’impacte econòmic i els canvis en el comportament dels turistes.

Durant aquest exercici turístic ens hem hagut d’adaptar com a destinacions a la regulació de l’aforament a les platges i instal·lacions turístiques; a la modificació dels serveis en els allotjaments pel que fa a les entrades i sortides; a protocols adaptats en els serveis de restauració, l’ús de piscines, o en la neteja i desinfecció constant dels espais comuns. El sector turístic ha hagut d’afrontar noves i complicades circumstàncies inimaginables només uns mesos abans, com el tancament de fronteres i la minva de l’activitat als aeroports, els canvis en la mobilitat posant per davant el vehicle privat vers el públic i compartit.

Com a destinacions turístiques, la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre hem aprofitat el projecte europeu en què estem treballant, el PECT TurisTIC en família, per reformular el que estàvem treballant per preparar-nos per afrontar nous escenaris i contingències que no teníem previstos. Detectem canvis de tendències en els turistes i en la població en general que no sabem si romandran al llarg del temps, però que cal tenir ben presents a l’hora de dissenyar els nostres productes turístics.

La població és més conscient de l’impacte que la seva activitat produeix sobre el medi ambient, també en relació amb el turisme. Els viatges per descobrir l’entorn natural de proximitat adquireixen una nova dimensió, ja que sçon percebuts de manera més positiva i sostenible. En l’imaginari col·lectiu sorgeix la necessitat de reviure unes vacances com “les de la infància”, com les d’abans, un voler recuperar un confort i una seguretat que la irrupció de la pandèmia ha fet que siguin elements prioritaris per a la ciutadania, també en el moment de plantejar-se novament el temps de lleure i de descans fora de casa.

Aquestes noves prioritats queden reflectides en allò que determina la presa de decisions a l’hora de fer vacances. Les platges, per posar un exemple, no han perdut l’interès dels visitants, però aquests valoren molt més alguns aspectes com l’accés, la vigilància, el control de l’aforament, la distància de seguretat… Elements que en altres moments podien haver estat secundaris, ara esdevenen decisius en el moment de planificar i dissenyar les vacances.

El component tecnològic ha vingut per quedar-se. La tecnologia i els dispositius electrònics han esdevingut un instrument clau per superar les dificultats imposades per la necessària distància social durant l’activitat turística en aquests temps de pandèmia. Allò que temps enrere era una opció amb acollida desigual ara és una eina destacada per fer viable una experiència segura i completa per als turistes. Els codis QR, que fins ara no havien tingut èxit, ara ressorgeixen com una alternativa segura per substituir les cartes físiques dels restaurants. Els visitants tenen accés a audioguies des dels mòbils personals durant la visita al patrimoni cultural, fan l’entrada (check-in) en línia als hotels i disposen d’informació actualitzada gràcies a les diferents aplicacions. Pagaments amb el mòbil, sensors que encenen i tanquen llums en espais comuns, controls de temperatura són només alguns exemples de com la tecnologia ha adquirit un rol reforçat, sovint clau, en la relació entre els clients i els diferents serveis turístics.

La connectivitat a internet és un altre factor essencial en aquest nou panorama on l’activitat presencial es veu condicionada en funció de l’evolució de la crisi sanitària. El teletreball, i en conseqüència disposar d’una bona connexió a internet que permeti treballar o fer classes sense interrupcions, podrà comportar que la població no només es desplaci durant els períodes de vacances, sinó també en altres moments de l’any. Aquesta nova modalitat de treball, on no es requereix la presència física a l’oficina, facilita la possibilitat d’acostar-nos a un entorn més natural i adoptar un ritme de vida més tranquil, sense deixar de complir amb les respectives obligacions.

Això ens ha portat a repensar els nostres projectes. Dins de l’operació Platja Innovadora del PECT TurisTIC en família, estem testejant diferents sensors i càmeres en diferents platges de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre que ens permeten atendre aquestes noves necessitats dels turistes i de la població local, alhora que recollim informació per gestionar millor les platges respectant-les com a espai natural que són. Estem treballant per crear productes i serveis a les platges que tinguin un ús més enllà de la “temporada d’estiu”, tot pensant en aquests nous usos que es poden donar durant tot l’any.

També treballem en la digitalització del producte enoturístic del nostre territori, que engloba pràcticament tot el nostre interior. És un repte millorar la presència virtual d’aquesta oferta, que pot generar moltes experiències diferents i autèntiques en contacte amb la natura per a les nostres famílies.

Amb relació al patrimoni cultural, l’estem repensant tenint en compte que s’ha treballat durant molts anys per convèncer el públic cultural que vingui als nostres equipaments i interactuï durant la seva visita, també de manera tàctil. Ara entomem el repte de reorientar aquest aspecte i aconseguir una experiència completa, interactiva i enriquidora per als visitants, que compleixi, al mateix temps, amb els protocols de seguretat i higiene que les actuals circumstàncies obliguen a establir, també, als equipaments i recursos culturals.

En l’àmbit de l’ús de la tecnologia en combinació amb l’anàlisi de dades aplicada al turisme, la nostra aposta ja té una llarga trajectòria, així com nous reptes i projectes per endavant. Fins ara comptàvem amb una plataforma de gestió turística de les destinacions que obté informació precisa i actualitzada sobre l’activitat, així com sobre la caracterització de la demanda. En l’actualitat treballem amb Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, en el desenvolupament d’una nova plataforma tecnològica que recollirà més informació, i més nova, sobre els recursos i equipaments turístics, els seus usos i el comportament dels visitants. Noves fonts d’informació on la tecnologia esdevé fonamental que ens ajudaran no només a gestionar de manera sostenible aquests espais, sinó també a prendre millors decisions pel que fa a la gestió de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre com a destinacions turístiques.

Tenim una oportunitat de reorganitzar i adaptar els nostres espais turístics cap a una nova forma de fer turisme, sense oblidar la nostra essència, una nova forma més segura i amb limitacions d’aforament, que segurament s’acostaran més a les capacitats de càrrega mediambientals. No deixarem passar aquesta oportunitat i, com sempre, abordarem els nous reptes de la mà dels nostres empresaris, però també de la població local, els nostres visitants, la Universitat i els centres de recerca.

El turisme és una indústria en continu moviment que depèn de la col·laboració per assolir l’èxit. És una activitat per a les persones, feta per persones i que té com a objectiu el benestar de les persones.

Una activitat així està cridada a superar les dificultats adaptant-se i millorant allò que aporta, mai a desaparèixer.

BIBLIOGRAFIA: