Galeria d’imatges

Espais i edificis

La Universitat disposa de diferents espais i edificis distribuïts entre les diverses localitats tarragonines que acullen campus o unitats de serveis relacionades.


Institució

Recull d’imatges dels membres del Consell de Direcció de la URV, integrat per la rectora, els vicerectors, els adjunts a la rectora, la secretària general i el gerent.


Vida al campus

La Universitat disposa d’infraestructures i serveis perquè els estudiants puguin desenvolupar la seva vida acadèmica amb totes les comoditats i mitjans, però també perquè gaudeixin d’activitats culturals, esportives i recreatives que afavoreixin la convivència entre la comunitat i propiciïn espais de diàleg i de lleure.


Laboratoris

En totes les àrees, la recerca hi té un paper fonamental per avançar en el coneixement. Per dur-la a terme en les millors condicions es necessita de laboratoris que propiciïn l’estudi, la pràctica, l’experimentació i el seu ús docent. Aquí en teniu una mostra.