Presentat l’informe “50 solucions al sensellarisme i a l’exclusió residencial”

L’investigador de la URV Sergio Nasarre ha estat membre de la direcció del projecte “50 Out-of-the-box Housing Solutions to Homelessness & Housing Exclusion”, que ha recopilat exemples de solucions innovadores sobre habitatge per als exclosos residencials i persones sense llar a Europa