Convocatorias 26/06/2019

Claustre Universitari i roda de premsa

  • Fecha: Dimecres, 26 de juny de 2019, a les 9.30 h
  • Lugar: Sala de Juntes de Rectorat

Dimecres 26 de juny es reuneix el Claustre de la URV per últim cop aquest curs, a les 9.30 hores, al Paranimf, a Rectorat. La sessió és oberta als mitjans de comunicació, amb la única limitació que està prohibit prendre imatges durant les votacions. Al finalitzar la sessió la rectora, María José Figueras, atendrà als mitjans , a les 13.30 h, a la sala de juntes, a l’edifici de Rectorat.

Entre els temes a tractar destaquen la reforma de l’Estatut de la URV, la Declaració sobre Emergència Climàtica i l’Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat a la URV.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (20/11/2018).

2. Informe anual de la rectora al Claustre.

3. Reforma de l’Estatut: • Presentació de l’informe de la Comissió d’estudi sobre la reforma de l’Estatut. • Aprovació, si s’escau, de l’Acord sobre el procediment per a la reforma de l’Estatut URV. • Designació, si s’escau, dels membres de la Ponència d’Estatut.

4. Designació de membres de comissions.

5. Ratificació, si s’escau, de l’acord de l’ACUP reclamant un millor finançament de les universitats públiques catalanes.

6. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de la URV a la Declaració sobre Emergència Climàtica.

7. Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat a la URV.

8. Torn obert de paraules.

Print Friendly, PDF & Email