Subscribe to the URV newsletters

URV Activ@, el butlletí del diari digital

Les últimes notícies de la Universitat Rovira i Virgili, cada divendres a la vostra bústia.

Subscriviu-vos-hi | Arxiu | Política de privacitat i protecció de dades


ComCiència

Notícies científiques i activitats de divulgació de la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Catalunya Sud.

Subscriviu-vos-hi | Arxiu | Política de privacitat i protecció de dades


URV International Newsletter

The latest international news from the Universitat Rovira i Virgili.

Subscribe | Archive | Privacy and data protection policy


Aurora URV

The upcoming opportunities and the latest news from Aurora, one of the transnational alliances joined by URV that will become the universities of the future.

Subscribe and visit the archive | Privacy and data protection policy


Nexes

Un resum de les iniciatives i les activitats que enforteixen la relació entre la comunitat educativa preuniversitària i la Universitat Rovira i Virgili.

Subscriviu-vos-hi | Arxiu | Política de privacitat i protecció de dades


Housing Chair

Keep up to date with the latest informations about the Chair, its activities, its publications, its research and other topics related to housing.

Subscribe | Archive | Privacy and data protection policy