Subscribe to the URV newsletters

URV Activ@, el butlletí del diari digital

Les últimes notícies de la Universitat Rovira i Virgili, cada divendres a la vostra bústia.

Subscriviu-vos-hi | Arxiu | Política de privacitat i protecció de dades


ComCiència

Notícies científiques i activitats de divulgació de la Unitat de Comunicació de la Ciència de la Catalunya Sud.

Subscriviu-vos-hi | Arxiu | Política de privacitat i protecció de dades


URV International Newsletter

The latest international news from the Universitat Rovira i Virgili.

Subscribe | Archive | Privacy and data protection policy


Nexes

Un resum de les iniciatives i les activitats que enforteixen la relació entre la comunitat educativa preuniversitària i la Universitat Rovira i Virgili.

Subscriviu-vos-hi | Arxiu | Política de privacitat i protecció de dades


Housing Chair

Keep up to date with the latest informations about the Chair, its activities, its publications, its research and other topics related to housing.

Subscribe | Archive | Privacy and data protection policy


Southern Catalonia: Knowledge Region

Una recopilació de documentació al voltant del concepte regió del coneixement i el paper de la universitat, cada trimestre a la vostra bústia.