Notes de premsa 14/06/2019

Investigadors de la URV avaluen la comprensió dels etiquetatges d’aliments entre els consumidors

Després de l'estudi de cinc tipus d'etiquetatge, NutriScore va demostrar ser el científicament més eficient per a transmetre informació sobre la qualitat nutricional dels aliments

L’increment de la prevalença d’obesitat i de patologies associades comporta la necessitat d’aplicar polítiques socials que ajudin a frenar aquesta tendència. L’etiquetatge frontal dels envasos és una eina eficient per a ajudar els consumidors a prendre decisions més saludables en el moment de la compra. NutriScore ha demostrat científicament ser l’etiquetatge més eficient per a transmetre informació sobre la qualitat nutricional dels aliments.

Els investigadors Jordi Salas-Salvadó i Nancy Babio, de la Universitat Rovira i Virgili, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i del Centre Biomèdica en Xarxa Fisiopatologia de la Nutrició i Obesitat (CIBEROBN), al costat dels investigadors francesos, creadors del NutriScore, han participat en un estudi incloent 1.000 consumidors de l’Estat espanyol amb l’objectiu d’avaluar la comprensió objectiva de cinc tipus d’etiquetatge frontal dels aliments: el sistema de classificació d’estrelles de salut; el semàfor múltiple; el sistema NutriScore; les ingestes de referència i el símbol d’advertència.

Nancy Babio i Jordi Salas-Salvadó.

L’any 2018 es van reclutar 1.000 consumidors espanyols i se’ls va demanar que classifiquessin tres productes per categoria, repetint això per a tres categories diferents de productes analitzats anteriorment sense etiquetatge (tres tipus de pizzes, tres tipus de pastissos i tres tipus de cereals de desdejuni), d’acord amb la seva qualitat nutricional usant una enquesta en línia. Seguidament, els participants van ser assignats a l’atzar a un dels cinc tipus d’etiquetatge frontal i se’ls va demanar classificar de nou els mateixos productes.

Els resultats de les anàlisis, en les quals hi van participar els investigadors de la URV, van mostrar que el sistema de etiquetatge NutriScore va ser el sistema que millor va classificar els productes segons la seva qualitat nutricional en les tres categories d’aliments, seguit del semàfor múltiple, el símbol d’advertència i el sistema classificació d’estrelles de salut respecte a les ingestes de referència.

El sistema NutriScore

Un dels avantatges importants d’aquest sistema és que, per al càlcul del NutriScore, només es necessiten els elements continguts en l’etiquetatge alimentari obligatori, en vigor pel Reglament Europeu d’Informació dels Consumidors (INCO). Aquest sistema es basa en l’atribució de punts en funció de la composició nutricional per 100g del producte. Permet classificar els productes alimentosos en cinc categories des del punt de vista de qualitat nutricional: A, B, C, D i E (cinc colors del NutriScore) representades en forma d’una cadena de cercles que van des del color verd fosc al taronja fosc (de millor a pitjor qualitat nutricional). El cercle de major grandària és el que indicarà la qualitat nutricional global del producte en qüestió. L’associació dels cercles a lletres (A/B/C/D/E) garanteix una major llegibilitat. Es tracta d’un logotip molt simple, sintètic, visual i el càlcul del qual és totalment transparent.

Tots els treballs científics desenvolupats durant els últims quatre anys han mostrat la superioritat del logotip NutriScore en comparació a altres logotips estudiats, en particular el Traffic Light Múltiple (semàfor múltiple) utilitzat al Regne Unit, entre altres. Els resultats d’aquests treballs, i ara també en consumidors espanyols demostren que el logotip NutriScore té una comprensió significativament superior, en comparació a la resta de logotips tant en la població general com en subgrups de població més desfavorida, així com en subgrups de persones afectades per patologies cròniques com l’obesitat o la diabetis.

Si bé, certs comentaris posen en evidència l’interès de disposar d’un etiquetatge frontal dels productes alimentosos simple, intuïtiu i comprensible per tots, certs agents condemnen el NutriScore amb arguments que posen de manifest el seu desconeixement científic. Són més d’una trentena de publicacions científiques que han analitzat el model de NutriScore i que han permès demostrar el seu interès, la seva eficàcia i superioritat enfront d’altres models, a l’hora d’orientar millor al consumidor.

NutriScore i altres etiquetatges frontals

Després d’una batalla de diversos anys, França i diversos països europeus han adoptat oficialment el logotip nutricional NutriScore per posicionar-lo en la cara frontal dels envasos dels productes. El seu objectiu és informar, de manera senzilla i comprensible, als consumidors sobre la qualitat nutricional dels aliments i ajudar-los a orientar la seva selecció cap a aliments més saludables (alhora que anima als fabricants a millorar la qualitat nutricional dels seus aliments perquè es posicionin millor en l’escala del logotip).

Referència bibliogràfica: Galan P, Egnell M, Salas-Salvadó J, Babio N, Pettigrew S, Hercberg S, Julia C. Understanding of different front-of-package labels by the Spanish population: Results of a comparative study. Endocrinol Diabetes Nutr. 2019 May 20. pii: S2530-0164(19)30109-0.

Print Friendly, PDF & Email