Notes de premsa 15/09/2023

Un estudi evidencia les diferències d’aplicació del recurs de cassació autonòmica entre els tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes

La investigadora Lucía Casado ha guanyat el Premio Estudios Financieros 2023 en la modalitat de Dret Constitucional i Administratiu per aquest treball

Palau de Justícia de Catalunya, on es troba el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. FOTO: Wikimedia.

L’article de Lucía Casado, professora del Departament de Dret Públic de la URV, “Balance del recurso de casación autonómica en el ámbito contencioso-administrativo: la necesidad de una reforma urgente e inaplazable”, ha estat mereixedor del Premio Estudios Financieros 2023, en la modalitat de Dret Constitucional i Administratiu, del Centro de Estudios Financieros. La recerca premiada se centra en el recurs de cassació autonòmica, transcorreguts set anys de la seva entrada en vigor, i evidencia els problemes derivats de la seva regulació insuficient.

Aquest recurs extraordinari té com a finalitat la impugnació de determinades resolucions judicials, fonamentada en la infracció de normes autonòmiques. Però “la insuficiència de regulació del recurs ha provocat que els diferents Tribunals Superiors de Justícia de les comunitats autònomes facin interpretacions divergents”, afirma la investigadora. Casado subratlla que aquest escenari afecta a la ciutadania, ja que l’accés o no al recurs, depèn aleshores de la interpretació donada pel Tribunal Superior de Justícia de cada comunitat autònoma.  

El que ocorre, doncs, és que, com a conseqüència de la diversitat interpretativa generada, el recurs de cassació és diferent a les diverses comunitats autònomes i en algunes existeixen més possibilitats de plantejar-lo que en altres (en funció de la interpretació àmplia realitzada —per exemple, Aragó— o restrictiva —per exemple, Catalunya—). És més, hi ha una comunitat autònoma (La Rioja) en què aquest recurs no és operatiu en cap cas. 

Lucía Casado, professora del Departament de Dret Públic de la URV.

Aquest treball forma part d’una línia de recerca sobre justícia administrativa que la investigadora va iniciar l’any 2018 i que ha originat diferents publicacions, entre elles el llibre Los recursos en el proceso contencioso-administrativo: restricciones y limitaciones (Tirant lo Blanch, València, 2019). A més a més, l’article s’emmarca en el projecte MEDAM, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i l’Agència Estatal d’Investigació. Els objectius d’aquest projecte són, d’una banda, detectar els principals problemes que afecten la justícia administrativa; i, d’altra banda, aprofundir en la mediació com a mecanisme de prevenció i resolució de conflictes juridicoadministratius.  

Per a Lucía Casado, professora del Departament de Dret Públic de la URV, aquesta distinció suposa un reconeixement molt important de la seva tasca investigadora, i un estímul per a continuar-la. “Sens dubte, veure l’esforç i el treball realitzat reconeguts per un jurat de prestigi que valora els treballs sense conèixer el nom dels autors o les autores, és un gran estímul per seguir la meva activitat de recerca”, expressa. Així mateix, assevera que continuarà treballant en aquesta línia de recerca, especialment dins del projecte MEDAM.  

No és la primera vegada que Casado guanya aquesta distinció, i és que ja va ser premiada l’any 2020, amb la investigació “La desprotección de los recurrentes frente a las infracciones procesales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: ¿quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva?“. L’estudi subratllava la necessitat d’enfortir el dret a la tutela judicial efectiva dels ciutadans. “En un Estat de Dret no es pot permetre (…) que les infraccions processals, tot i vulnerar drets fonamentals, quedin impunes”, afirmava Casado a l’article de l’any 2020. Aquest estudi abordava una temàtica diferent que l’article d’aquest 2023, però també s’emmarcava en l’estudi dels recursos en el procés contenciós-administratiu i formava part “d’una mateixa línia de recerca sobre justícia administrativa”, indica la guardonada.    

La llista completa de premiats es pot consultar al web del Centro de Estudios Financieros.

Referència Bibliogràfica: Casado Casado, L. (2020). La desprotección de los recurrentes frente a las infracciones procesales en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: ¿quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva? Revista CEFLegal, 237, 113-148. DOI: https://doi.org/10.51302/ceflegal.2020.9553

Print Friendly, PDF & Email