Notes de premsa 29/10/2021

Aprovats 5,13 milions d’euros per a la rehabilitació de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia

Al Consell de Govern també s'hi han presentat els indicadors sobre la situació de les dones a la Universitat: hi ha un interès creixent de les dones pels estudis de l’àmbit STEM

Imatge d'arxiu de l'interior de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, , abans de la pandèmia.

El Consell de Govern d’aquest dijous 28 d’octubre ha aprovat destinar 5.134.799 milions d’euros a la rehabilitació de l’edifici actual de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, al campus Sescelades. Una vegada fetes les operacions més urgents per adequar l’edifici, que han tingut un cost de 266.202 euros, properament es licitarà el projecte i l’execució de l’obra de remodelació. Aquest tindrà com a resultat un edifici rehabilitat per a l’activitat docent i de recerca però d’ús polivalent, que en el futur podria tenir altres usos si s’obtingués el finançament necessari per traslladar la facultat al campus Catalunya.

Les obres, que se simultaniejaran amb l’activitat del centre, inclouen la rehabilitació energètica de les façanes i cobertes; la renovació de les instal·lacions de climatització i il·luminació; l’adequació estructural i funcional; la millora de la xarxa d’evacuació d’aigües; l’adequació de la sala d’actes i dels laboratoris, i la renovació de la instal·lació elèctrica. El projecte executiu determinarà com es concretaran aquestes actuacions i en quines fases.

Per aquestes actuacions s’han previst els 5,13 milions d’euros aprovats al Consell de Govern. Fins ara, s’han destinat 1,45 milions d’euros entre el projecte inicial de trasllat de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia al campus Catalunya i les diferents obres i actuacions de millora que s’han dut a terme especialment els darrers dos estius al centre actual.

Augmenta el nombre de noies als graus STEM

En Consell de Govern d’aquest 28 d’octubre s’ha presentat l’informe Dones i homes a la URV, que descriu l’evolució dels indicadors sobre la situació de les dones a la Universitat i en relació al sistema universitari. L’informe mostra una presència majoritària de dones matriculades en estudis de grau (60%) i una presència més equilibrada de dones i homes en estudis de màster (52% de dones) i doctorat (51% de dones), amb un interès creixent de les dones pels estudis de l’àmbit STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), tradicionalment masculinitzats. Així, si el curs 2016-17 les noies matriculades als graus STEM eren el 8,2% del total, i la proporció ha incrementat paulatinament fins al 9,3% del curs 2020-21.

D’altra banda, és destacable que la taxa de rendiment de les dones als estudis és superior a les dels homes, amb una diferència global d’11 punts percentuals. Pel que fa a la taxa d’abandonament a primer curs, aquesta també és superior en els homes, amb una diferència global de 5 punts percentuals.

Altres conclusions rellevants són que si bé hi ha hagut un increment progressiu del nombre de dones, i ara són el 51% del professorat, la proporció de dones en les posicions acadèmiques a temps complet segueix sent baixa, a l’entorn del 42%, la mateixa xifra que la mitjana europea. Pel que fa a l’ascens professional també s’ha produït una millora: al 2020, les dones ocupaven a la URV el 27% de les càtedres universitàries quan, al 2007, aquesta xifra era del 18%.

En la direcció de projectes (les dones són el 41%) i en la direcció dels grups de recerca (el 34% són dirigits per dones) continua havent-hi desequilibris, així com en l’accés al finançament: els fons aconseguits per dones són 3,8 vegades inferiors als dels homes.

Per contra, hi ha signes de progrés cap a la igualtat de gènere entre els graduats de nivell superior en l’àmbit del doctorat, on les dones representen el 49% dels graduats a la URV.

Reducció de la mobilitat internacional per la COVID

En el mateix Consell de Govern s’ha presentat la memòria d’Internacionalització del curs 2020-21. En destaca l’afectació de la COVID-19 sobre la mobilitat internacional: 120 estudiants van arribar el curs passat, un 69% menys que els del curs 202-19. Pel que fa als estudiants de la URV que van marxar a fora, el curs passat van ser 234, mentre que l’anterior van ser 403. Durant el confinament, a la URV hi va haver 91 estudiants de programes internacionals i 169 de la URV van viure el confinament en altres universitats d’acollida. La situació generada per la pandèmia va requerir una gestió extraordinària de la mobilitat, tant pel que fa al seguiment i la comunicació amb els estudiants com els canvis d’última hora en les condicions de la mobilitat.

També s’han aprovat, entre d’altres, les mesures adreçades al col·lectiu de PDI laboral derivades de la distribució dels fons addicionals 2019 i 2020 de la URV, per la qual el professorat associat doctor amb 10 hores o més dedicació mitjana i des de fa 15 anys, 20 persones, tindran un increment retributiu del 125% del tipus bàsic; l’assignació de complements per mèrits de recerca i transferència, l’informe d’avaluació del PDI.

Print Friendly, PDF & Email