Convocatòries 21/11/2019

Claustre Universitari i roda de premsa

  • Data: Dijous, 21 de novembre, a les 12 h
  • Lloc: Sala Tàpies, a Rectorat, carrer de l'Escorxador s/n

Dijous, 21 de novembre, es reuneix el Claustre de la URV, a les 9.30 hores, al Paranimf, a Rectorat.

Al finalitzar la sessió, se celebrarà una roda de premsa, a les 12 h, a la sala Tàpies, a Rectorat. Hi participaran; la rectora, María José Figueras; Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat de la URV, i Josep Canício, Síndic de Greuges de la mateixa Universitat; aquests dos últims presentaran els respectius informes.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (26/06/2019 i 24/10/2019)

2. Sindicatura de Greuges: 2.1. Informe anual del Síndic de Greuges de la URV 2.2. Elecció de la nova Síndica de Greuges de la URV

3. Informació sobre l’estat del procés de reforma de l’Estatut de la URV

4. Informació sobre la memòria econòmica de l’any 2018

5. Modificació del Reglament del Claustre Universitari

6. Informe de l’Observatori d’Igualtat

7. Creació de la Comissió que ha d’elaborar el Codi ètic

8. Designació de membres de comissions

9. Torn obert de paraules

Print Friendly, PDF & Email