Convocatòries 23/10/2018

Roda de premsa per presentar els acords del Consell de Govern

  • Data: 23 d'octubre de 2018, a les 16 h
  • Lloc: Sala de Graus del campus Catalunya

Dimarts 22 d’octubre es fa el Consell de Govern de la URV. La rectora, María José Figueras, compareixerà en roda de premsa per explicar els acords a les 16 h a la Sala de Graus del campus Catalunya (Av. Catalunya, 35, Tarragona).

L’ordre del dia del Consell de Govern és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (19/07/18)

2. Informe de la rectora

2.1 Informació general

2.2 Informació econòmica i pressupostària

2.3 Informe de Tercera Missió

2.4 Informe sobre acords de les comissions delegades

3. Informe “Els estudiants de les Terres de l’Ebre al Sistema Universitari de Catalunya”

4. Distribució de membres de PDI a Consell de Govern

5. Representant del col·lectiu docent i investigador a Consell Social

6. Composició i funcions de comissions delegades de Consell de Govern

7. Designació de membres de comissions i d’entitats externes

8. Proposta de reforma del Reglament de Consell de Govern

9. Modificació de la Normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa

10. Regularització de les figures de professorat visitant i investigador/a vinculat

11. Modificació de la Normativa d’estudis de màster

12. Actualització de la proposta de programació de titulacions oficials a implantar el curs 2019-20

13. Títols propis de postgrau

14. Política de seguretat de la URV

15. Modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública 2018

16. Transformació de places de titular d’escola universitària en places de titular d’universitat

17. Modificació de la plantilla de PDI

18. Assignació de complements addicionals per mèrits de docència, de recerca i de gestió.

19. Pròrroga del nomenament de professorat emèrit

19.bis Tribunals de les places de professorat agregat 2018

19. bis. bis Tribunals de les places de professorat lector SH2018

20. Memòries de centres i departaments

21. Proposta d’adquisició de béns immobles

22. Ampliació de capital de l’spin-off de la URV, Kamleon Ventures, SL.

23. Ratificació de convenis

24. Afers de tràmit

24.1 Modificació de l’acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2018 sobre la permuta de Comte de Rius

25. Torn obert de paraules

Print Friendly, PDF & Email