Convocatòries 14/03/2019

Roda de premsa per presentar els acords del Consell de Govern

 • Data: Dijous, 14 de març a les 16 h
 • Lloc: Sala de juntes del CESDA (Centre d’estudis Superior d’Aviació), a ubicat al campus Aeronàutic de Reus (Carretera de l'Aeroport, s/n).

Dimarts 14 de març es reuneix el Consell de Govern de la URV. La rectora, María José Figueras, i la directora del CESDA, Cristina Casamitjana, compareixeran en roda de premsa per explicar els acords aprovats pel Consell de Govern, a les 16 h a la sala de juntes del CESDA (Centre d’estudis Superior d’Aviació), a ubicat al campus Aeronàutic de Reus (Carretera de l’Aeroport, s/n).

Entre d’altres, al Consell de Govern s’hi presentarà la proposta de la pròxima doctora honoris causa de la URV, la modificació de la normativa acadèmica referent a l’acreditació d’una tercera llengua, la situació de les obres del campus Catalunya, les noves dobles titulacions que oferirà la URV a partir del pròxim curs, noves places de catedràtics, el programa que engega la URV per retenir el talent i l’informe de les persones que treballen a la URV..

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (18/12/2018)
 2. Informe de la rectora

2.1.Informació general

2.2. Informe Les persones que fan la URV

2.3. Informe de Comunicació de la URV

2.4. Informe sobre licitacions

2.5. Informe de tancament del Pacte de Dedicació amb inclusió del POA

2.6. Informe sobre acords de les comissions delegades

 1. Representants a òrgans i entitats
 2. Modificació de la Normativa de matrícula de Grau i Màster del curs 2019-20
 3. Modificació de la Normativa acadèmica de Grau i Màster del curs 2019-20
 4. Modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de Doctorat 2019-20
 5. Modificació de la Normativa de docència del curs 2019-20
 6. Programació de dobles titulacions oficials per al curs 2019-20
 7. Extinció de titulacions oficials per al curs 2019-20
 8. Premis extraordinaris d’estudis de grau, màster i doctorat del curs 2017-18
 9. Modificació d’estructures de gestió
 10. Promoció de Titular d’Escola Universitària a Titular d’Universitat
 11. Complements addicionals per mèrits de recerca de PDI-F
 12. Modificació de plantilla de PDI
 13. Convocatòria de places de catedràtic/a d’universitat
 14. Oferta pública d’ocupació de personal docent i investigador 2019
 15. Modificació de la Normativa de beques de projecte R+D+I de la URV
 16. Modificació de la Normativa d’Investigador Actiu
 17. Programa d’incorporació i/o estabilització de personal investigador dels programes ICREA, ERC, RYC, BG a la URV
 18. Programa de reconeixement de l’activitat de recerca i transferència del personal docent i investigador de la URV
 19. Dissolució de l’empresa Green Smart Data, SL
 20. Aprovació de l’oferta de títols propis de postgrau de la URV 2019-20
 21. Modificació del Reglament electoral de la URV
 22. Modificació del Reglament del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
 23. Proposta de doctor/a Honoris Causa
 24. Medalles URV
 25. Adscripció de la URV a la Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género.
 26. Ratificació i denúncia de convenis
 27. Afers de tràmit
 28. Torn obert de paraules
Print Friendly, PDF & Email