27/09/2017

El Programa Erasmus+ a la URV compta amb un finançament inicial de gairebé 963.000 € en aquest curs

Les ajudes concedides permeten finançar dos projectes per promoure la mobilitat internacional d'estudiants i personal de la Universitat

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) va publicar la resolució de sol·licituds seleccionades en la convocatòria de 2017 de projectes de mobilitat del programa Erasmus+ d’Educació Superior. La xifra concedida a la URV, de 962.260€ €, permet finançar els dos projectes sol·licitats pel Centre Internacional destinats a promoure activitats de mobilitat internacional d’estudiants i personal.

Mobilitat dins d’Europa

La major part d’aquest finançament (programa KA103) va destinat al projecte de mobilitat d’estudiants (SMS) que es desplacen a un altre país europeu per realitzar estudis en altres institucions d’educació superior, tot i que augmenta progressivament el finançament per fer pràctiques a empreses (SMT), i es mantenen les mobilitats de personal per formació i docència (STT i STA). En concret, inicialment és possible finançar 345 mobilitats per estudis, 100 mobilitats per pràctiques, 6 mobilitats per formació i 15 mobilitats per docència.

Els estudiants reben ajudes d’entre 200 i 300 euros al mes, segons el país de destinació. Els que realitzin pràctiques reben un 100 euros al mes addicionals. A més, aquest any s’ha augmentat el complement per estudiants amb rendes més baixes, que s’aplicarà tant a mobilitats per estudis com a mobilitats per pràctiques, i és un import addicional de 175 euros al mes. Segons l’adjudicació del SEPIE, es pot finançar un màxim de 7 mesos per estudis i un màxim de 3 mesos per pràctiques. En aquest últim cas, s’assegura poder finançar totes les places atorgades, fet que millora les condicions inicialment previstes.

Mobilitat amb altres països

A més de la mobilitat dins d’Europa, també s’han adjudicat fons pel projecte de mobilitat amb altres països del món, amb el programa anomenat Erasmus+ Internacional (KA107). Els països amb els quals la URV té aquest tipus de convenis pel curs 2017-2018 són: Austràlia, Japó i Vietnam, adjudicats en un projecte anterior, i Egipte, Marroc i Sud-àfrica, recentment adjudicats.

Les mobilitats dins d’aquest programa compten amb un finançament que inclou un ajut per l’estada segons el país i un ajut al viatge segons la distància de desplaçament, i és superior a altres programes que fins ara permetien fer mobilitats en aquestes destinacions.

Totes les universitats sòcies són punteres en el seu país i han estat escollides atenent un criteri de col·laboració prèvia amb la URV.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*