4 març 2021

URV Activ@ - Diari digital de la Universitat Rovira i Virgili

Cerca avançada

Recerca

Aquesta obra de referència en el camp de la micologia mèdica inclou informació sobre tots els fongs descrits fins al moment com a patògens humans, la seva clínica, diagnòstic, tractament i les infeccions que provoquen. Hi han participat membres de la Unitat de Microbiologia de la URV