07/07/2015

La URV encapçala el rànquing d’excel·lència amb lideratge científic de la Fundación CyD

La URV ha tornat a posicionar-se en primer lloc de l’Estat en excel·lència amb lideratge científic, segons l’informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo que analitza la situació de la universitat espanyola i la seva contribució al desenvolupament econòmic i social. Encapçala aquest indicador a nivell general i també en les àrees d’Enginyeria, Física i Astronomia, Ciència Agrícola i Biologia i Ciències de la Computació

La Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha presentat el dilluns, 6 de juliol l’informe anual sobre la contribució de les universitats al desenvolupament, en el que dedica un capítol a analitzar la producció científica de les universitats espanyoles i les institucions d’investigació, a partir d’indicadors que posicionen les universitats tenint en compte els treballs científics publicats durant el període 2009-2013. Amb les dades extretes del SCImago Institutions Rankings (SIR) elaborat en base les dades d’Scopus d’aquest període, s’analitzen quatre indicadors: la producció científica –la quantitat d’articles científics publicats-, l’impacte normalitzat -que mesura la relació  entre l’impacte científic mitjà d’una institució i la mitjana mundial-, el percentatge de les publicacions que es troben al primer quartil -indica que les revistes corresponen al grup del 25% de publicacions amb un factor d’impacte més alt- i, finalment, el lideratge amb excel·lència –el percentatge de treballs publicats entre el 10% dels més citats en els que la institució ha liderat la recerca.

En aquest indicador és, precisament, on la URV hi surt més ben posicionada. De fet, en excel·lència amb lideratge destaca en el rànquing general com la primera de l’Estat de les 59 que hi apareixen, amb una taxa de l’11,52%, superior al 10% que és la mitjana mundial. Aquest indicador mostra no només  l’alta visibilitat de la producció científica, sinó la capacitat  i iniciativa dels investigadors de la institució ja que es tracta del nombre de documents inclosos en la ràtio d’excel·lència liderats per investigadors de la Universitat.

En aquest  indicador la URV es troba en primera posició en quatre de les sis àrees analitzades: Enginyeria (17,32), Física i Astronomia (11,20), Ciència Agrícola i Biològica (11,81) i Ciències de la Computació (13,20). En les altes dues àrees restants, Medicina i Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular se situa en tercera posició de l’Estat (6,65 i 7,06 respectivament).

Pel que fa a l’índex d’impacte normalitzat, les citacions que reben els articles científics,  la UPF (1,68)  i la UB (1,56)  encapçalen el rànquing i la tercera universitat  és la UAB (1,50)  que supera per una dècima la URV ( 1,49).  En aquest indicador tot i així, la Universitat destaca en les àrees d’Enginyeria (en primera posició amb un 2,87) Ciència Agrícola i Biològica (en segona posició amb un 1,69) i en Bioquímica, Genètica i Biologia Molecular, (en tercera posició amb un 1,35).

El conjunt d’indicadors analitzats en l’apartat de producció científica posicionen la URV entre les tres universitats espanyoles que es troben en les llocs més destacats en un nombre més alt d’indicadors. La Universitat és, de fet, la que es troba en més ocasions entre les tres primeres posicions (12 vegades tenint en compte tots els indicadors) , seguida de la UB  i la UPF.

L’informe es pot descarregar aquí (les dades de producció científica es troben al capítol 5: Indicadors de producció científica de les universitats espanyoles  i les institucions  d’investigació). Aquest treball analitza també l’oferta i la demanda universitària i  la recerca, la cultura emprenedora i l’empresa.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*