06/04/2021

50.000 estudiants de la Xarxa Vives valoren la seva trajectòria a la universitat

Ara s'iniciarà la fase d’anàlisi de les dades recollides a l'enquesta llançada per la Xarxa Vives. Els resultats de l’informe 2020-2022 es coneixeran al maig de 2022 i faran referència també a l’impacte de la crisi sanitària en els estudis

estudiants al Campus Catalunya
Estudiants a l'exterior del Campus Catalunya de la URV

La fase de treball de camp del programa Via Universitària (2020-2022) de la Xarxa Vives, en què participen vint universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra, ha tancat l’enquesta a l’estudiantat universitari amb l’obtenció de 50.000 respostes. La següent fase del programa, dedicada a l’anàlisi de les dades, tindrà lloc durant els propers mesos i es durà a terme per un equip de recerca multidisciplinari integrat per dotze investigadors i investigadores.

Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) farà públics els resultats d’aquest tercer informe al maig de 2022. Els resultats de la segona edició del programa, publicats al maig de 2019, feien palès que els estudiants tenien millors expectatives de futur que tres anys abans, si bé la universitat encara necessitava introduir mesures per afavorir l’equitat en l’accés a l’educació superior. També es va destacar la importància del suport familiar a l’hora de sufragar les despeses dels estudis universitaris, en ser la primera font de finançament. En matèria de gènere, es va constatar que, tot i ser majoria a la universitat, no hi havia prou paritat en les enginyeries i titulacions mixtes. Pel que fa a la docència, els resultats van apuntar a una presència encara minoritària de metodologies innovadores.

La finalitat del programa Via Universitària és conèixer el perfil de l’estudiantat universitari, les seves condicions d’estudi, la satisfacció amb la docència i la vinculació amb la universitat. L’enquesta recull dades sobre la trajectòria de l’estudiantat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés estudis superior i la vida durant els estudis; la transformació de la realitat de l’estudiant com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers; i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge. En aquesta tercera edició s’analitzarà també l’impacte de la crisi sanitària en els estudis. El coneixement generat pel programa ajudarà a orientar i guiar les propostes de millora de les polítiques universitàries.

La tercera edició de Via Universitària està impulsada per les universitats Abat Oliba CEU, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València i Vic Central de Catalunya. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) assumeix la direcció tècnica. El programa també compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*