22/02/2023

L’Ajuntament de Reus lliura a la URV els estudis previs per a la construcció de la futura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Seran la base per a la redacció dels documents tècnics per a la construcció del futur edifici al campus Bellissens i la urbanització de l’entorn

Render de la futura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que s'ha proposat en els estudis previs.

L’alcalde de Reus, Carles Pellicer; i el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, han presentat aquest dimecres, 22 de febrer en roda de premsa els estudis previs per a la construcció de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que l’Ajuntament de Reus ha redactat i ha posat a disposició de la Universitat. Aquests estudis seran la base per a la redacció dels documents tècnics per a la construcció del futur edifici i la urbanització de l’entorn del campus Bellissens a la ciutat.

El futur equipament ha de permetre donar resposta a les necessitats de creixement i modernització que ara té l’equipament educatiu al centre de la ciutat. Alhora, la nova facultat estarà estretament vinculada i generarà sinèrgies amb l’Hospital Universitari Sant Joan.

Carles Pellicer, alcalde de Reus, ha afirmat: “Millorar i potenciar la facultat a través de la construcció de la nova seu ajudarà a consolidar l’arrelament de la universitat a la ciutat, i contribuirà a mantenir el teixit d’estudiants universitaris, l’ensenyament, l’educació, la recerca i tots els valors que porta implícits. A la vegada, la reubicació de la facultat, sumada a la planificada construcció de la futura estació de Bellisens, contribuiran de manera directa a la dinamització de la zona sud de la ciutat”, l’entorn del Tecnoparc i els barris de Sant Josep Obrer, Mas Abelló, Fortuny, Mas Pellicer i Mas Iglesias.

Imatge virtual de l’estudi previ de la nova Factultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Josep Pallarès, rector de la URV ha agraït a l’Ajuntament de Reus aquest projecte que és “la gran peça que falta” per completar el desplegament de la URV al campus Bellissens, un campus que ha de tenir una visió de complex sanitari complet “amb recerca bàsica, recerca aplicada, docència, un centre sanitari i un centre tecnològic”. El fet que ara coma no estigui junt, no impossibilita la feina “però sí que té impediments” que se solucionarien si es desenvolupa aquest projecte.

La roda de premsa també ha comptat amb la presència de Noemí Llauradó, vicealcaldessa de Reus; Fàtima Sabench, degana Facultat de Medicina i Ciències de la Salut; Teresa Pallarès, regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge; i Xavi Gallego, arquitecte de l’equip redactor.

L’encàrrec municipal per a la redacció dels estudis previs de la futura facultat té el seu origen en el conveni signat entre l’Ajuntament de Reus i la Universitat Rovira i Virgili per al desenvolupament del campus de Bellissens i la consolidació de la universitat a la ciutat.

La redacció dels estudis previs ha anat a càrrec de la UTE Ferrando Gallego Recio, a qui l’Ajuntament va adjudicar el contracte per un import de 19.481,00 euros. Els treballs es fonamenten amb el pla funcional aportat per la pròpia universitat.

L’estudi previ

Programa funcional

Els estudis realitzats plantegen una Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que es divideix en dos blocs, el centre docent (que disposa d’aulari, aulari singular, sala de dissecció, despatxos i zones comunes, centre de simulació i deganat) i el centre de recerca biomèdica.

Estratègies urbanístiques

La composició volumètrica es fonamenta amb una planta baixa i plantes soterrani contínues d’on s’eleven quatre peces comunicades amb passeres, es proposen espais exteriors amb zones enjardinades i espais d’ombra vegetal al voltant de l’edifici amb l’objectiu d’aconseguir uns espais de qualitat que donin servei a tot el campus, respectar els recorreguts per a vianants existents i potenciar els recorreguts proposats amb elements vegetals que t’acompanyin i que facin una experiència més amable alhora de recórrer el campus.

Es proposa un espai plaça entre l’actual facultat d’Arquitectura i el nou CRAI, un espai col·locat en el recorregut des de el nou baixador a l’hospital. Els accessos a la facultat es plantegen amb espais porxats i passatges que funcionen com a transició exterior-interior, per aconseguir una sensació més amable.

Pel que fa referència als usos de la facultat, al soterrani hi trobem zones d’aulari, despatxos i zones comunes i el centre de recerca biomèdica. En planta baixa hi trobem els mateixos usos que en soterrani, a més del CRAI. Les peces superiors de planta primera, segona i tercera, a diferència de la planta baixa i de les plantes soterrani, contenen un sol ús. Començant per la que té façana a l’avinguda Bellissens inclou únicament espais d’aulari, continuant amb la peça de la dreta inclou despatxos i zones comuns, la següent inclou el centre de recerca biomèdica i l’última peça inclou despatxos  i  zones  comuns.

La  facultat  es  planteja  amb  l’objectiu d’aconseguir un edifici despullat de revestiments on els mateixos elements serveixin per acabats i estructura.

Render de l’exterior de la futura Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que s’ha proposat en els estudis previs.

Es prioritzen els següents recorreguts de vianants:

  • Nou baixador – Hospital. Entre la Facultat d’Arquitectura i el nou CRAI es preveu un espai plaça. Parada bus – Facultat medicina – Facultat Economia i Empresa. La facultat de medicina preveu un passatge en planta baixa.
  • Centre ciutat – Hospital. La facultat de medicina ha de potenciar que aquesta connexió sigui el més directe possible.
  • Recorreguts rodats: Es mantenen els actuals recorreguts per a vehicles, el pàrquing 1 no s’hi farà cap intervenció, el pàrquing 2 actualment de sorra es pavimentarà i augmentarà de superfície. Espai plaça i CRAI Entre la facultat d’Arquitectura i el nou CRAI es preveu un espai plaça que donarà servei a la totalitat del campus. La part del nou CRAI que té accés per la plaça està en voladís per ampliar l’espai de relació proposat.
Il·luminació natural al soterrani

La façana del centre docent que té accés des de l’Avinguda de Bellissens s’hi farà un buidat de terres per aconseguir que les dos plantes de soterrani tinguin llum natural.

Volumetria definida

La facultat s’estructura amb una planta baixa contínua d’on s’eleven quatre peces comunicades amb passeres, la més gran i la que té façana a l’Avinguda Bellissens conté, l’aulari, l’aulari singular, la sala de dissecció, el centre de simulació i, el deganat. La peça a continuació conté despatxos i zones comuns, la peca següent és el Centre de recerca biomèdica l’última peca conté despatxos i zones comuns i, finalment la peça del futur CRAI.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*