04/07/2023

L’aliança d’universitats europees Aurora obté finançament per a la seva continuïtat

Estudiants i personal de la Universitat Rovira i Virgili formen part del multicampus de nou països a través de la iniciativa d'Universitats Europees que promou la Comissió Europea per millorar la qualitat de l'educació superior. La URV coordina l'equip del consorci que promou la mobilitat i la internacionalització a casa

Estudiants de la URV, al CRAI campus Sescelades.
Estudiants de la URV, al CRAI campus Sescelades.

La Comissió Europea (CE) va impulsar l’any 2019 el programa “Universitats Europees”, que finança aliances entre les universitats europees per actuar com un sol campus interuniversitari amb una estratègia integrada en la docència i amb un vincle estret amb la recerca i la innovació social. La iniciativa contribueix a la millora de la qualitat i la competitivitat internacional de les universitats alhora que permetrà als estudiants obtenir un títol combinant estudis en diversos països de la Unió Europea. La Universitat Rovira i Virgili (URV) forma part d’Aurora, una de les aliances universitàries europees finançades pel programa Erasmus+, des de 2020.

Aquest dilluns 3 de juliol, la CE ha fet públic que li atorga una segona ronda de finançament a Aurora 2030, com s’anomena la segona fase del projecte. Està liderat per la Universitat d’Islàndia i rebrà 14,4 milions d’euros per als propers quatre anys. La URV gestionarà una part del pressupost (1,22 milions d’euros) i encapçala l’equip de treball encarregat de promoure la mobilitat i els intercanvis d’estudiants i personal. L’objectiu d’aquesta part del projecte és integrar la internacionalització com a mitjà per assolir una educació i recerca de més qualitat i, alhora, facilitar l’accés en igualtat d’oportunitats a la internacionalització.

De la fase pilot a la institucionalització

A través d’aquest programa d’Universitat Europea, la comunitat universitària de la URV forma part, al seu torn, d’una comunitat més gran, integrada per prop de 260.000 estudiants i 30.000 membres del personal investigador, tècnic i de serveis de nou universitats.

L’aliança Aurora ha desenvolupat, fins ara en fase pilot, cursos conjunts, mobilitats d’estudis i recerca, intercanvis de bones pràctiques en docència i recerca, l’accés a infraestructura científica compartida, un centre d’expertesa i recursos sobre competències transversals, un programa de formació internacional, un paquet de recursos sobre aprenentatge servei i un campus virtual comú entre les universitats.

Grup de treball de les diferents universitats d'Aurora a la trobada biannual del projecte que es va fer a Innsbruck.
Grup de treball de les diferents universitats d’Aurora a la trobada biannual del projecte que es va fer a Innsbruck.

La Comissió Europea ha avaluat favorablement la segona fase del projecte, que començarà a l’octubre. En base a la feina feta fins ara, les universitats que integren aquest multicampus europeu se centraran en quatre àrees per impulsar la transformació social a través dels estudiants, el personal docent, investigador, tècnic i de serveis i la comunitat en general:

 1. En docència, millorar l’experiència educativa i enfocar-la a les necessitats socials, a la vegada que s’enforteixen les competències dels estudiants i es posa èmfasi en les pràctiques d’internacionalització per preparar-los per a un món globalment divers i integrat.
 2. En recerca i innovació, com a consorci d’universitats centrades en la recerca i amb influència sobre la societat, Aurora 2030 promou la diversitat i la inclusió amb oportunitats per a personal acadèmic d’entorns desafavorits.
 3. En compromís social, Aurora 2030 reforçarà la col·laboració amb socis d’Europa i de fora de les fronteres europees per reduir diferències en recerca i se centrarà en iniciatives de divulgació a l’Europa Central i de l’Est.
 4. En sostenibilitat, aquesta continuarà sent el centre de la missió d’Aurora, amb el foment de pràctiques sostenibles als campus i la reducció de la petjada de carboni.

L’objectiu final és consolidar Aurora com un campus interuniversitari amb equips que generin coneixement d’impacte a l’Espai Europeu d’Educació Superior i fora de les fronteres, amb el compromís d’oferir cursos i programes d’educació conjunts, un centenar de cursos relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mobilitats físiques, virtuals i mixtes per a 1.600 estudiants, 360 investigadors i investigadores, i 360 professors i professores.

Un multicampus de nou universitats i cinc més d’associades
Consorci de l'aliança Aurora 2030.
Consorci de l’aliança Aurora 2030.

Per assolir-ho, Aurora 2030 inclou nou universitats sòcies:

 • University of Iceland (Islàndia)
 • Vrije Universiteit Amsterdam (Països Baixos)
 • University of Innsbruck (Àustria)
 • University of Duisburg-Essen (Alemanya)
 • Copenhagen Business School (Dinamarca)
 • Palacký University Olomouc (Txèquia)
 • Universitat Rovira i Virgili (Estat espanyol)
 • Université Paris-Est Créteil (França)
 • University of Napoli Federico II (Itàlia)

I també incorpora 7 socis acadèmics i no acadèmics que intervenen en àmbits concrets del projecte: University of East Anglia, South-West University “Neofit Rilski”, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, the University of Tetova, Kharkiv National University, com a universitats associades, i European Forum Alpbach i Information Centre on Academic Mobility and Equivalence com a entitats vinculades.

La URV, experta en internacionalització
Marina Casals i Marina Vives, de l'I-Center de la URV, durant la sessió d'introducció a l'Aurora Staff Week.
Marina Casals i Marina Vives, de l’I-Center de la URV, durant la sessió d’introducció a l’Aurora Staff Week.

La URV aportarà la seva expertesa internacionalització, liderant conjuntament amb la Universitat d’Islàndia el paquet de treball sobre mobilitat i intercanvis,. Molt especialment aportarà l’experiència en els programes d’internacionalització a casa, com ara la internacionalització del currículum, la metodologia pedagògica d’aprenentatge col·laboratiu, online i internacional, els programes intensius de curta durada que utilitzen mètodes innovadors d’ensenyament i cooperació en línia i altres experiències virtuals.

Print Friendly, PDF & Email