22/07/2015

Benestar Social i Família i la URV impulsen l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social

La vicepresidenta Neus Munté ha anunciat el dimecres, 22 de juliol al Parlament la creació d’aquest instrument que permetrà obtenir una informació detallada, contínua i territorial sobre la pobresa a Catalunya i fer un seguiment de les mesures per a combatre-la. El Govern ha decidit impulsar-lo en col·laboració amb la URV, que disposa de l’única càtedra d’Inclusió Social de les universitats catalanes

La consellera Neus Munté, durant la seva intervenció al Parlament.

El Departament de Benestar Social i Família i la URV signaran en les properes setmanes un acord de col·laboració per a impulsar l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social. Així ho ha anunciat el dimecres, 22 de juliol la vicepresidenta i portaveu del Govern i titular de Benestar Social i Família, Neus Munté, en el decurs del Ple del Parlament. En resposta a una interpel·lació formulada pel grup del Partit Popular de Catalunya (PPC) sobre el full de ruta social, Munté ha destacat que “a dia d’avui s’han complert el 77% dels acords del Ple de la pobresa de març de 2014. En aquest sentit i d’acord amb el que preveu la resolució que emana d’aquest Ple, en breu, signarem un acord de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili per a l’impuls de l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Socia”.

La vicepresidenta ha explicat que “aquest nou instrument ens permetrà obtenir una informació detallada, contínua i territorial sobre la realitat social i de la pobresa a Catalunya i alhora, fer un seguiment i avaluació de les polítiques i mesures per a la lluita contra la pobresa que s’estan duent a terme”.

En la resolució del Ple monogràfic sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats celebrat l’any passat, el Parlament insta al Govern a dinamitzar l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, perquè esdevingui una eina útil per a conèixer, de manera actualitzada, la realitat de la pobresa a Catalunya en els seus múltiples vessants, i abocar-hi la informació que pugui proporcionar un grau de coneixement sobre les situacions de pobresa, com ara les beques de menjador, les diverses prestacions i altres; tot això, amb desagregació territorial, xifres absolutes i relatives i comparació entre peticionaris i beneficiaris reals. També fixa establir acords de col·laboració amb els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats que treballen en l’àmbit de la pobresa, perquè l’Observatori i el seu portal web siguin un espai de difusió de la informació de les dades estadístiques i estudis sobre la pobresa que recullen i elaboren la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats.

En la resolució també s’insta al Govern a avaluar anualment les polítiques i l’estat de la inclusió social a Cataluny,a per mitjà d’un informe que s’ha de presentar i debatre al Parlament.

Amb la signatura de l’acord de col·laboració anunciat per la vicepresidenta, Benestar Social i Família i la URV constituiran una Comissió Mixta de l’Observatori. La Comissió, formada per quatre membres, haurà de reunir-se, com a mínim, amb caràcter trimestral i tindrà aquestes atribucions: crear un fons d’informació sobre les condicions de vida i la pobresa a Catalunya; disposar de dades que permetin una anàlisi comparativa, tant a nivell temporal (evolutiva), territorial (dins de Catalunya, i entre Catalunya, l’Estat i Europa), com entre col·lectius específics; aportar eines que orientin sobre les línies d’actuació prioritària en matèria de benestar social; oferir una tipologia d’informació científica i a la vegada divulgativa per tal que pugui ser consultada pels diferents agents socials vinculats al Departament; definir criteris de seguiment de polítiques o iniciatives de lluita contra la pobresa i per a la inclusió social; elaborar informes específics sobre els temes objecte d’estudi proposats en el si de la Comissió, així com l’emissió d’un informe anual d’avaluació de les polítiques i l’estat de la inclusió social a Catalunya; i elaborar una memòria anual d’avaluació de les activitats de la Comissió.

La Càtedra d’Inclusió Social de la URV, l’única creada per les universitats catalanes i amb una clara vocació de fer un servei públic, té una orientació eminentment pràctica i genera coneixement específic sobre els processos d’inclusió/exclusió social que afecten a persones i col·lectius socials. Treballa i es vincula directament amb entitats i institucions, els objectius de les quals se centren en favor de la inclusió social. La Càtedra és un espai de generació de coneixement a través de la investigació, així com un instrument de devolució a la societat del coneixement. La presidenta honorària de la Càtedra és Carme Borbonès i el director, Àngel Belzunegui.

La lluita contra les situacions de vulnerabilitat, especialment les que afecten infants i adolescents, és una prioritat pel conjunt del Govern. L’impuls de l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social per part del Departament constata la voluntat de disposar de les eines necessàries per atendre les persones que més ho necessiten.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*