22/07/2015

Benestar Social i Família i la URV impulsen l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social

La vicepresidenta Neus Munté ha anunciat el dimecres, 22 de juliol al Parlament la creació d’aquest instrument que permetrà obtenir una informació detallada, contínua i territorial sobre la pobresa a Catalunya i fer un seguiment de les mesures per a combatre-la. El Govern ha decidit impulsar-lo en col·laboració amb la URV, que disposa de l’única càtedra d’Inclusió Social de les universitats catalanes

La consellera Neus Munté, durant la seva intervenció al Parlament.

El Departament de Benestar Social i Família i la URV signaran en les properes setmanes un acord de col·laboració per a impulsar l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social. Així ho ha anunciat el dimecres, 22 de juliol la vicepresidenta i portaveu del Govern i titular de Benestar Social i Família, Neus Munté, en el decurs del Ple del Parlament. En resposta a una interpel·lació formulada pel grup del Partit Popular de Catalunya (PPC) sobre el full de ruta social, Munté ha destacat que “a dia d’avui s’han complert el 77% dels acords del Ple de la pobresa de març de 2014. En aquest sentit i d’acord amb el que preveu la resolució que emana d’aquest Ple, en breu, signarem un acord de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili per a l’impuls de l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Socia”.

La vicepresidenta ha explicat que “aquest nou instrument ens permetrà obtenir una informació detallada, contínua i territorial sobre la realitat social i de la pobresa a Catalunya i alhora, fer un seguiment i avaluació de les polítiques i mesures per a la lluita contra la pobresa que s’estan duent a terme”.

En la resolució del Ple monogràfic sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats celebrat l’any passat, el Parlament insta al Govern a dinamitzar l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, perquè esdevingui una eina útil per a conèixer, de manera actualitzada, la realitat de la pobresa a Catalunya en els seus múltiples vessants, i abocar-hi la informació que pugui proporcionar un grau de coneixement sobre les situacions de pobresa, com ara les beques de menjador, les diverses prestacions i altres; tot això, amb desagregació territorial, xifres absolutes i relatives i comparació entre peticionaris i beneficiaris reals. També fixa establir acords de col·laboració amb els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats que treballen en l’àmbit de la pobresa, perquè l’Observatori i el seu portal web siguin un espai de difusió de la informació de les dades estadístiques i estudis sobre la pobresa que recullen i elaboren la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals i les entitats.

En la resolució també s’insta al Govern a avaluar anualment les polítiques i l’estat de la inclusió social a Cataluny,a per mitjà d’un informe que s’ha de presentar i debatre al Parlament.

Amb la signatura de l’acord de col·laboració anunciat per la vicepresidenta, Benestar Social i Família i la URV constituiran una Comissió Mixta de l’Observatori. La Comissió, formada per quatre membres, haurà de reunir-se, com a mínim, amb caràcter trimestral i tindrà aquestes atribucions: crear un fons d’informació sobre les condicions de vida i la pobresa a Catalunya; disposar de dades que permetin una anàlisi comparativa, tant a nivell temporal (evolutiva), territorial (dins de Catalunya, i entre Catalunya, l’Estat i Europa), com entre col·lectius específics; aportar eines que orientin sobre les línies d’actuació prioritària en matèria de benestar social; oferir una tipologia d’informació científica i a la vegada divulgativa per tal que pugui ser consultada pels diferents agents socials vinculats al Departament; definir criteris de seguiment de polítiques o iniciatives de lluita contra la pobresa i per a la inclusió social; elaborar informes específics sobre els temes objecte d’estudi proposats en el si de la Comissió, així com l’emissió d’un informe anual d’avaluació de les polítiques i l’estat de la inclusió social a Catalunya; i elaborar una memòria anual d’avaluació de les activitats de la Comissió.

La Càtedra d’Inclusió Social de la URV, l’única creada per les universitats catalanes i amb una clara vocació de fer un servei públic, té una orientació eminentment pràctica i genera coneixement específic sobre els processos d’inclusió/exclusió social que afecten a persones i col·lectius socials. Treballa i es vincula directament amb entitats i institucions, els objectius de les quals se centren en favor de la inclusió social. La Càtedra és un espai de generació de coneixement a través de la investigació, així com un instrument de devolució a la societat del coneixement. La presidenta honorària de la Càtedra és Carme Borbonès i el director, Àngel Belzunegui.

La lluita contra les situacions de vulnerabilitat, especialment les que afecten infants i adolescents, és una prioritat pel conjunt del Govern. L’impuls de l’Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social per part del Departament constata la voluntat de disposar de les eines necessàries per atendre les persones que més ho necessiten.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*