26/05/2022

Els estudiants poden optar a un centenar de beques per cursar un màster universitari el curs vinent

La preinscripció als màsters és fins al 31 de maig i la sol·licitud de beca es pot fer fins al 15 de juny

Els estudiants que vulguin cursar un màster universitari a la URV el proper curs encara poden fer la preinscripció fins al 31 de maig, així com també poden sol·licitar beques que cobreixen totalment o de manera parcial la matrícula. Un cop formalitzada la preinscripció, tenen temps per sol·licitar una beca fins al 15 de juny.

En total, s’ofereixen 63 Beques Màster URV, 23 Beques d’Iniciació Docent i Investigadora per a 14 màsters específics, i 10 beques de l’Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau (AUIP) per als estudiants de l’Amèrica Llatina que hagin cursat el grau en alguna de les universitats que integren aquesta entitat. Aquestes beques es poden sol·licitar a través del web de beques, on també hi ha informació sobre altres beques per a programes de postgrau.

Beques Màster URV per sufragar la matrícula

L’objectiu de les Beques Màster URV és facilitar l’accés als estudis de màster a aquelles persones amb un bon expedient acadèmic i amb mèrits en el currículum. Així, en la valoració de les sol·licituds es té en compte la ponderació de les qualificacions de l’expedient acadèmic i l’avaluació de l’itinerari curricular.

La beca cobreix la matrícula de les assignatures que es cursaran per primera vegada amb un màxim de 60 crèdits ECTS. I en en el cas dels màsters de 90 o 120 crèdits, l’exempció de matrícula també abasta els crèdits del segon curs, amb un màxim de 30 o 60 crèdits, respectivament. A més a més, per als estudiants internacionals, la dotació preveu un ajut de viatge de 1.000 euros.

Beques per fer tasques docents i de recerca

També hi ha 14 màsters que tenen associades Beques d’Iniciació Docent i Investigadora en departaments de la Universitat. En aquest cas no suposen una exempció de la matrícula, sinó que estan vinculades a un projecte de formació a través del qual els estudiants desenvoluparan tasques de docència i de recerca relacionades amb els estudis que cursen, amb la idea d’orientar-se cap a la docència i la investigació com a sortides professionals. Es poden sol·licitar per tres, cinc o vuit mesos.

La preinscripció de màsters és oberta fins al 31 de maig

La preinscripció als màsters universitaris de la URV per al curs vinent és obert fins al proper 31 de maig. Es pot escollir entre una oferta de 57 màsters, 41 dels quals són parcialment o totalment en anglès. En cas que a partir de l’1 de juny quedin places, es reobrirà la preinscripció fins al 14 de juliol.

Les novetats del proper curs són el Màster interuniversitari en Biomedical Data Science, coordinat per la URV amb la participació de sis universitats catalanes més, íntegrament en anglès i virtual; la conversió a l’anglès del Màster de Tecnologies del Vehicle Elèctric, el primer especialitzat en cotxe elèctric que s’imparteix a l’Estat, i el redissenyat pla d’estudis del Màster en Arqueologia Clàssica i Aplicada, que ha reduït el nombre de crèdits a 60 i es farà semipresencial adreçat a professionals dels àmbits de la Història, l’Arquitectura i l’Enginyeria.

L’oferta completa de màsters universitaris es pot consultar al web urv.cat/masters.

Print Friendly, PDF & Email