22/09/2022

El Campus Virtual de la URV incorpora millores per aquest curs

Integra una eina per garantir l'accessibilitat digital de l'aula virtual per a qualsevol persona amb independència de les seves capacitats, més seguiment a l'aula i activitats H5P per incrementar la interacció

Web del Campus Virtual de la URV.

Com cada curs acadèmic el Campus Virtual de la URV inicia una nova versió amb diverses novetats que permetran als docents gestionar de forma més fàcil l’aula virtual, a més d’innovar en la seva docència.

Eina per comprovar l’accessibilitat

Com a novetat, Moodle incorpora en la seva versió 3.11 el kit de revisió d’accessibilitat de Brickfield, una eina integrada a Moodle que ajuda a comprovar l’accessibilitat de l’aula virtual per garantir que totes les persones puguin accedir als espais i la informació, amb independència de les seves capacitats i situació. L’eina proporciona un informe amb els diferents tipus d’errors amb el total d’activitats disponibles a l’aula, quantes han passat el control de l’accessibilitat i quantes no l’han superat per poder-les millorar. A més a més, el professorat que vulgui informar-se sobre millorar l’accessibilitat digital de les activitats i recursos del Campus virtual pot consultar la pàgina d’accessibilitat digital URV del web del Servei de Recursos Educatius.

Compleció d’activitats

Pel que fa a la visualització i la configuració dels paràmetres de la compleció d’activitat, s’ofereix l’opció de mostrar o no als estudiants a cada activitat o recurs les condicions que calen assolir per considerar una activitat com a completada. Això li permetrà a l’estudiant tenir més coneixement de la seva activitat a dins l’aula virtual i dels reptes que haurà d’aconseguir. A més, podrà mostrar o no la disponibilitat (data d’obertura i venciment) de les activitats a la pàgina principal. El professorat pot conèixer aquest i altres beneficis de la compleció de l’activitat en aquest vídeo i també la visió de l’estudiant.

Activitats interactives

Per al professorat que vulgui afegir més interacció a través d’activitats i recursos a l’aula, se sumen 6 noves activitats H5P com el Virtual Tour 360 i el llibre interactiu, entre d’altres.

Millores als qüestionaris i detecció de plagis

Pel que fa als qüestionaris, s’incorporen millores com ara la visualització a la descripció de quina és la qualificació per considerar l’activitat aprovada i també es desarà la configuració preferida en la creació preguntes per facilitar-ne la creació. Es podran establir a les respostes de les preguntes de resposta oberta un mínim i un màxim de paraules.

A més, es podrà activar el detector de plagi d’OURIGINAL en les preguntes obertes demanant als estudiants que enviïn un arxiu o bé que responguin a través de l’editor.

Per conèixer amb més detall les novetats, el professorat pot consultar la pàgina de Millores i novetats del Moodle 3.11. També pot consultar la formació específica sobre tecnologies de l’aprenentatge (TAC) que ofereix l’SREd a l’agenda del seu web.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*