23/03/2018

El sistema de gestió de la qualitat del Servei de Recursos Humans rep la certificació ISO 9001

És l'àmbit més gran dels que han estat certificats des que es van implantar els sistemes de gestió de la qualitat a la URV

El Servei de Recursos Humans de la URV.

L’àmbit de Recursos Humans de la URV ha rebut la certificació ISO 9001:2015, que verifica l’acompliment dels requisits d’aquesta norma de sistemes de gestió de la qualitat. La certificació externa reconeix la implantació del sistema de qualitat que incorpora més de 100 processos, amb indicadors per a l’avaluació, carta de serveis i compromisos de qualitat.

La Universitat va iniciar la implantació de sistemes de gestió de qualitat basats en l’estàndard ISO 9001 l’any 2010 i va obtenir les primeres certificacions l’any 2014. Així, la Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada (UGAD), que gestiona totes les etapes d’un projecte o ajut de recerca o innovació, els CRAI i el procés de matrícula de grau que implementen el Servei de Gestió Acadèmica i les secretaries de campus van rebre aquell any la certificació ISO 9001. L’any 2017 va ser la Oficina Logística de Campus, que va rebre aquest certificat en reconeixement al seu sistema de gestió de qualitat.

Ara ho fa l’àmbit dels Recursos Humans, que és el més ampli de tots els certificats fins al moment. La gestió de la qualitat dels Recursos Humans abasta des de la contractació fins a la jubilació, passant per la formació del personal d’administració i serveis (PAS), l’avaluació del personal docent i investigador (PDI) i tots els processos de la vida laboral del PAS, el PDI i el personal investigador. Implica, com en la resta d’àmbits certificats, una major transparència per als usuaris i disposar de mesures i controls per garantir el compliment dels compromisos adquirits, com ara el temps màxim de resposta o d’execució de tràmits, entre d’altres.

Per a l’obtenció de la certificació ISO 9001 i per al desenvolupament del sistema de gestió de qualitat ha estat clau la implicació de tot el personal del Servei de Recursos Humans. Com succeeix a les altres unitats certificades, hauran de superar una auditoria de seguiment cada any que verifica l’acompliment del cicle de millora contínua.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*