28/08/2023

Cinc universitats europees reflexionen sobre estratègies d’arquitectura i urbanisme per transformar la ciutat de Reus

És la segona edició del taller internacional sobre la transformació de la ciutat en els àmbits del conceixement, la salut i l'accessibilitat

Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, en la inauguració de l’EAR RAW’23 (Reus Architecture & Urban Design International Workshop).

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita i el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, han inaugurat aquest dilluns, 28 d’agost l’EAR RAW’23 (Reus Architecture & Urban Design International Workshop), la segona edició del taller internacional de reflexió sobre àrees estratègiques per a la transformació de la ciutat. El taller, organitzat per l’Ajuntament de Reus i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, compta amb la participació d’alumnes i professors de les dues institucions organitzadores i de les universitats de Gènova, Zúrich, Barlet School de Londres i Brussel·les. Les sessions tindran lloc fins al 8 de setembre a Cal Massó.

L’acte d’inauguració ha comptat també amb la participació de la regidora de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui; el regidor de Salut i Esports, Enrique Martín; el degà de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, Roger Miralles; i el director de l’EAR RAW’23, Arturo Frediani.

L’objectiu del workshop és establir un marc de col·laboració entre l’Ajuntament, la URV i les altres universitats europees per a la transferència de coneixements i, especialment, per a l’estudi i proposta d’implementació de projectes urbanístics i d’arquitectura.

En un entorn pedagògic i experimental, el format del taller permet una reflexió diagnòstica i prospectiva que parteix del diàleg entre els reptes i oportunitats locals i les dinàmiques urbanes a escala global. El treball es fixa a partir de tres principals temàtiques amb especial incidència en la ciutat contemporània: la ciutat accessible, la ciutat saludable i la ciutat del coneixement.

Pel que fa al marc geogràfic, aquesta reflexió s’estructura sobre les diferents situacions urbanes que presenta l’eix de Reus nord-sud, entre l’Institut Pere Mata i l’Hospital Sant Joan i sota el lema “d’hospital a hospital, d’estació a estació”.

Més enllà de les propostes i estratègies de millora, aquest workshop incorpora una sèrie de xerrades i conferències amb representants locals i globals. Aquestes s’articularan al voltant dels tres eixos temàtics:

  • La ciutat del coneixement. El dimarts 29 d’agost tindrà lloc la reflexió a l’entorn de les estratègies d’innovació urbana i recerca amb l’objectiu de posicionar Reus en el debat sobre qüestions referents a la morfologia urbana, l’evolució funcional de la xarxa integrada d’equipaments, el paper de l’espai públic o les oportunitats associades a les noves tecnologies en relació als recursos existents. El debat s’emmarca en la voluntat de convertir la ciutat en un laboratori viu per a la innovació (de promoció, recerca i experimentació en infraestructures, productes o serveis), alineat amb els objectius del pla estratègic Reus Hortitzó 32. El representant de l’Ajuntament serà l’arquitecte Gabi Bosques i la ponent internacional, la professora Carmen Andriani, de la universitat de Gènova.
  • La ciutat saludable. El debat a l’entorn de la ciutat com a entorn saludable per al desenvolupament de les persones tindrà lloc el 31 d’agost. El diàleg entre el coordinador de Salut Pública de l’Ajuntament de Reus, Cándido Álvarez i la Directora del Wohnforum de l’ETH de Zurich pivotarà al voltant de les estratègies per garantir un model de ciutat on la ciutadania tingui accés als actius necessaris per dur a terme una vida saludable i disposi d’un suport emancipador per trencar el cicle de la pobresa. En aquest sentit, es presentaran i analitzaran propostes i accions per promoure una ciutat cohesionada, resilent a l’emergència climàtica i uns barris habitables, acollidors i segurs per a les diferents condicions i formes de viure de les persones que hi viuen.
  • La ciutat accessible. El dilluns 4 de setembre, tancant el cicle, tindrà lloc el bloc de debat relacionat amb l’accessibilitat i amb les estratègies de mobilitat. L’Ajuntament de Reus treballa amb la voluntat de transformar el model de  mobilitat urbana i interurbana de la ciutat,  amb un ambiciós projecte de pacificació del trànsit, incorporant carrils bici o l’articulació dels espais públics com intercanviadors entre modes. El diàleg serà entre l’enginyer Marc Prades actuant com a representant de l’Ajuntament de Reus i la professora de la KU Leuven Livia de Bethune, projectista de la línia 9 del tramvia de Brussel·les.
Petjada ecològica

El taller preveu un programa de visites tant en espais de la ciutat objecte del treball col·laboratiu com a d’altres poblacions. Tant les visites com la mobilitat interna vinculada al taller es resoldrà amb bicicleta, amb l’objectiu d’apostar per la mobilitat sostenible.

Amb la mateixa voluntat de reduir i revertir la petjada ecològica del taller, es farà un càlcul del CO2 generat en funció dels quilòmetres recorreguts en cada mitjà de transport i es compensarà  amb una posterior plantació d’arbres.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*