20/11/2018

La URV millora els indicadors d’igualtat però es manté la desigualtat en els llocs de lideratge

L'informe d'avaluació dels darrers deu anys s'ha presentat al Claustre, que ha renovat els seus membres i ha aprovat l'inici de les accions per reformar l'Estatut de la Universitat

Un moment de la votació per escollir els representants del Claustre al Consell de Govern.

El Claustre d’aquest 20 de novembre ha aprovat la pròrroga del II Pla d’Igualtat, del qual s’iniciarà la seva avaluació durant les properes setmanes, i la creació de la comissió que elaborarà el III Pla d’Igualtat. La directora de l’Observatori de la Igualtat, Inma Pastor, ha presentat un informe amb els indicadors de gènere, consensuats a la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya, que permeten determinar en quina situació es troba la Universitat en relació a la igualtat de gènere. Durant el Claustre s’ha aprovat, entre d’altres punts, començar les accions per reformar l’Estatut de la Universitat.

A l’inici del Claustre, la rectora, María José Figueras, ha explicat les accions que ha dut a terme l’equip de govern durant els darrers mesos. Destaquen, entre d’altres, una nova metodologia per reduir els terminis d’aprovació de noves propostes de graus i màsters oficials; la preparació d’una nova convocatòria d’equipament docent orientada a titulacions de recent creació; la revisió dels calendaris acadèmics i del POA amb l’objectiu que l’inici del curs es faci dues setmanes més tard, i s’està valorant l’opció que els centres puguin obrir a l’agost. A més a més, s’han intensificat les relacions amb centres adscrits estratègics per captar estudiants de manera més activa i incrementar el pes dels provinents de la demarcació de Barcelona, que actualment són el 10%.

Figueras ha donat compte de la recepció d’un informe raonat de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre la investigació iniciada arran d’una denúncia per presumptes irregularitats en la relació laboral del gerent de la URV i en el nomenament de dos càrrecs de confiança. La Universitat disposa de 30 dies des del 13 de novembre per donar resposta a l’Oficina Antifrau, per la qual cosa ja està recollint la informació necessària. En aquest mateix sentit, ha recordat que el darrer Consell de Govern va aprovar que la figura de gerent fos personal eventual.

Informe de l’Observatori de la Igualtat

L’informe de l’Observatori de la Igualtat presentat avui recull les dades de 2007 a 2017, de manera que permet veure l’evolució del pes d’homes i dones en els diversos estaments de la Universitat. Les dades mostren una major presència de dones, tant pel que fa a alumnat, com a PDI, com en el col·lectiu del PAS en comparació amb el sistema universitari públic, tant de Catalunya com de l’Estat. No obstant això, les desigualtats de gènere persisteixen quan es tracta de l’ascens professional i la participació en els llocs de lideratge i presa de decisions.

Inma Pastor, directora de l’Observatori de la Igualtat, durant la presentació de l’informe de l’Observatori.

Pel que fa al Personal Docent i Investigador (PDI), s’han produït avenços en alguns aspectes com és la quantitat de dones dedicades a la docència i recerca universitària, tant per la URV, que són el 50% (eren el 41% al 2007), com en el conjunt del sistema científic català. No obstant això, es constata una pèrdua de dones en les primeres fases de la trajectòria professional, ja que en els darrers anys la incorporació de dones en les figures de personal investigador en formació s’ha vist reduïda. El pes de les dones es redueix a mesura que les categories professionals són superiors. Per exemple, si bé l’evolució respecte de 2007 és favorable encara no és igualitària: per cada 1,8 homes titulars d’Universitat, hi ha un catedràtic; en canvi la relació de catedràtica per nombre de dones titulars d’universitat és de tres dones titulars d’Universitat per una catedràtica. Les desigualtats de gènere també es constaten en el lideratge de grups (només el 29% dels grups són dirigits per dones) i en direcció de projectes de recerca competitius (35%). Així, la participació de les dones en aquestes posicions es troba per sota del seu pes com a col·lectiu.

De manera inversa al que succeeix amb el PDI, entre el Personal d’Administració i Serveis (PAS) el número de dones supera al d’homes. El pes relatiu que tenen les dones dins del PAS en el seu conjunt (63%), varia notablement quan es consideren els diferents tipus de relació laboral existent. Es constata també una considerable segregació vertical, ja que l’anàlisi de la distribució per sexe de les categories laborals mostra que la feminització del col·lectiu del PAS disminueix entre els càrrecs de direcció i comandament.

La presència de dones com a estudiants és majoritària en totes les àrees de coneixement, excepte en Enginyeria i Arquitectura. Es constata, per tant, un interès creixent de les dones per la formació universitària en la majoria d’ensenyaments excepte algunes titulacions que continuen fortament masculinitzades. La taxa d’abandonament al primer curs és major entre els homes, excepte en les enginyeries, i la taxa de rendiment és major per a les dones amb una diferència de 4 punts percentuals. La matriculació és estable en els estudis de grau però no ho és tant en els estudis de màster i doctorat, per la qual cosa Pastor va convidar a reflexionar per què es dona aquesta pèrdua.

Informe de la URV Solidària i tancament del Pla Estratègic de la Tercera Missió

D’altra banda, Joan Fuster, responsable del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària, ha presentat la memòria de juny 2017 a setembre de 2018. N’ha destacat la Cursa Solidària, que ja compta la quarta edició, i la propera es farà la primavera del 2019; la conversió en un màster del Postgrau Cooperació, desenvolupament i innovació social, que no desapareix; el programa pilot d’estudiants refugiats, i la creació d’una borsa d’ajut per a estudiants amb dificultats especials. Ha detallat els 9 projectes de cooperació interns i els tres externs.

Avui també s’ha presentat el tancament del Pla Estratègic de la Tercera Missió, que ha permès mesurar el compliment dels objectius i tenir una visió integrada sobre la tercera missió. El nivell d’acompliment global ha estat del 72,4%. Els eixos amb major acompliment han estat el de transferència de coneixement i de tecnologia (85%) i la internacionalització territorial (84%). El pla consta de cinc eixos i un sisè transversal. La rectora ha avançat que a partir de l’anàlisi d’aquests indicadors, es formularà el nou pla estratègic.

Comissió tècnica per reformar l’Estatut

Per últim, s’ha aprovat una comissió d’estudi adscrita a la Secretaria General que tindrà per objecte proposar en el següent Claustre el procediment per a la reforma de l’Estatut, fer un estudi tècnic i normatiu sobre la reforma estatutària, establir els criteris d’oportunitat i de tècnica normativa. Antoni M. Jordà, presidirà la comissió. La resta de membres són: Laura Román, secretaria general; Maria Bonet, vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat; 4 membres del PDI claustral (Carme Ferré, Maria Bargalló, Victòria Sànchez i Agustí Solana); 2 estudiants (Álvaro Ciudad i Albert Soriano), i 2 PAS (Carles Castellote i Joan Martínez). Al Claustre del maig es crearà la comissió de reforma, que presentarà el seu projecte de reforma al Claustre de novembre de 2019. A partir d’aquest moment s’obrirà un període participatiu per acabar aprovant la reforma en el Claustre del maig de 2020.

Un moment de les votacions per escollir els representants del Claustre al Consell de Govern.
Renovació dels membres del Claustre i representants al Consell de Govern

El d’avui ha estat el primer Claustre després de la renovació dels seus membres en les eleccions que van tenir lloc a l’octubre. És per això que s’ha constituït la mesa del Claustre, que l’integraran: Pablo Montero, en representació del PAS; Joan Curto i Sílvia Malagón, pels estudiants; Montserrat Soronellas, pel PDI doctor permanent (Jesús Carruesco n’és suplent), i Marta Serrano, per Altre PDI (Kendra Rodríguez n’és suplent).

També s’han escollit els representants del Claustre al Consell de Govern. Per l’agrupació A de PDI , Maria Francisca Jiménez, Alberto Miguel Stchigel; per l’agrupació B, Bernat López, Marta Nel-lo, José Ignacio Muro; per l’agrupació C, Juan Antonio Duro i Maria Marquès; per l’agrupació D, Jordi Castellà, Ricard Boqué, Òscar Pàmies, Agustí Solana, Josep Font. PEl que fa als estudiants, Francisca Maria Segura, Álvaro Ciudad, Mario Lozano, Jorge Porres i Antonio Altuna. Pel que fa al PAS són candidats electes Pablo Montero, Ester Puig i Samuel García.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*