21/06/2021

Comunicat conjunt ACUP-ACER en relació als membres de la comunitat universitària i científica investigats pel Tribunal de Comptes

Les dues associacions consideren que l'actuació del Tribunal de Comptes menysvalora el dret a la presumpció d’innocència

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) han fet públic el següent comunicat conjunt en relació a la situació en què es troben actualment diversos membres de la comunitat universitària i científica investigats pel Tribunal de Comptes per les seves responsabilitats polítiques en matèria d’acció exterior durant els governs de la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2017:

“Els rectors i rectora de les universitats públiques catalanes, els presidents i les presidentes dels Consells Socials i els membres de la Junta Directiva de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca volem mostrar la nostra preocupació per la situació en què es troben diversos membres de la comunitat universitària i científica, investigats pel Tribunal de Comptes per les seves responsabilitats polítiques en matèria d’acció exterior durant els governs de la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2017.

Considerem que aquest tipus d’actuacions menysvaloren el dret a la presumpció d’innocència de tot ciutadà, en no determinar-se la responsabilitat individual abans que es generin mesures punitives de gran abast com l’embargament de béns. Manifestem fermament el nostre suport i solidaritat, a les portes d’unes citacions que poden suposar la imposició de fiances milionàries, a totes les persones afectades i a les seves famílies pel difícil moment que han d’afrontar.

Així mateix, reiterem la nostra confiança que el diàleg permeti superar aquesta etapa per donar pas a un temps d’entesa des del ferm convenciment que la judicialització de la política ens allunya de la solució del conflicte. Considerem que estem davant d’una situació que provoca gran patiment i indefensió i ens reafirmem en la convicció que aquest problema, que és polític, s’hauria de resoldre en l’àmbit de la política i no en el dels tribunals.”

A Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, el 21 de juny de 2021

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*