08/06/2023

El Consell de Govern de la URV fixa les condicions del professorat substitut per al proper curs

La llei d’universitats ha creat la nova figura per substituir el professorat de la Universitat que suspèn temporalment els seus serveis

Una de les novetats de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) que va aprovar-se el passat 22 de març és la creació d’una nova figura docent: el professorat substitut. Segons la llei, té com a única finalitat substituir el personal docent i investigador amb dret a reserva de lloc de treball que suspèn temporalment els seus serveis durant aquest període, com per exemple aquells que tenen una excedència perquè ocupen un càrrec públic, una reducció d’hores de docència perquè ocupen càrrecs de gestió a la mateixa universitat, un permís per cura de menors o una baixa mèdica de llarga durada, entre d’altres situacions.

Si bé la llei estableix el marc de la figura de professor substitut o professora substituta, són les universitats les que fixen les condicions de treball. Després de diverses reunions, la comissió negociadora del Conveni col·lectiu del PDI a les universitats públiques catalanes no ha arribat a cap acord fins ara, malgrat que ja cal convocar els processos de selecció per al proper curs. Així, perquè la nova figura sigui operativa el 2023-24, el Consell de Govern de la URV ha aprovat les condicions aplicables a aquest professorat abans de contractar-lo per a la docència del curs vinent. Amb tot, les condicions podran ser modificades si s’arriba a un acord entre les universitats i el professorat en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

Segons ha aprovat el Consell de Govern de la URV, el professorat substitut es contractarà mitjançant una convocatòria pública de creació d’una borsa de treball i se li valorarà la formació acadèmica, els mèrits docents, el coneixement d’idiomes i els mèrits professionals, però no els mèrits de recerca. La dedicació lectiva serà d’un màxim de 240 hores anuals, que equivalen a una dedicació laboral anual de 640 hores. Pel que fa a la retribució, se n’han establert quatre tipus i, en el cas de la URV, el Consell de Govern ha acordat pagar el salari del primer tram (11.604,67 euros anuals per una dedicació de 240 hores lectives). Aquesta opció reprodueix les condicions vigents per al professorat associat a l’espera de futurs acords en l’àmbit de la negociació col·lectiva.

Cada professor s’adscriurà a un departament i una àrea de coneixement, on podrà cobrir qualsevol assignatura que hi estigui adscrita, però no podrà fer activitat investigadora ni funcions estructurals de gestió i coordinació.

La LOSU pretén establir una carrera acadèmica estable i recuperar el propòsit del professorat associat

La LOSU crea, doncs, la figura del professorat substitut i, alhora, manté la del professorat associat, però en limita la dedicació màxima a 120 hores per assegurar que no s’atribueix a l’associat o associada hores de docència i altres tasques de gestió i coordinació que corresponen a les figures pròpies de la carrera acadèmica estructural. La nova llei busca mantenir així l’objectiu amb què es va crear la figura del professorat associat: que especialistes o professionals de reconeguda competència que exerceixen la seva activitat fora de l’àmbit universitari aportin els coneixements i experiència a l’estudiantat.

Aquests canvis responen a un dels objectius de la LOSU: establir un model de carrera acadèmica amb un itinerari professional predictible i estable per al professorat. Per això estableix que el personal amb contracte laboral temporal no pot superar el 8% del total de la Universitat. El desenvolupament de la llei, si s’aplica en tota la seva extensió, requerirà una injecció al finançament universitari que hauria d’assolir l’1% del PIB.

Aquesta llei ja s’ha començat a implementar i les universitats tenen temps fins al 12 d’abril de 2025 per adaptar-hi els seus estatuts. No obstant això, han quedat pendents d’aprovació tres reials decrets que despleguen la llei, un dels quals ha de concretar els processos d’acreditació i concursos del professorat.

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. pol |

    Es prou concret si bé sotmès a la negociació col.lectiva d’àmbit Cat.

Comenta

*