01/08/2022

El degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Antoni Pigrau, participa en la constitució de la Taula del Pacte Nacional per la Justícia

La Taula conduirà els treballs que han de dur a millorar el model d’Administració de Justícia de Catalunya

Integrants de la Taula del Pacte Nacional per la Justícia.

El dijous 28 de juliol s’ha constituït la Taula del Pacte Nacional per la Justícia, en un acte celebrat a la Palau de la Generalitat i presidit pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. La Taula conduirà els treballs que han de dur a millorar el model d’Administració de Justícia de Catalunya i que es preveu que finalitzaran l’estiu del 2023.

El passat 5 de juliol, el Govern de la Generalitat va acordar l’inici del procés per a l’elaboració del Pacte Nacional per la Justícia, amb la creació de la Taula. En nom del Govern, en formen part el president de la Generalitat, que n’exerceix la presidència, i la consellera de Justícia, que assumirà per substitució la presidència de la Taula quan no hi assisteixi el president. Hi participen com a vocals els titulars de Vicepresidència de Govern i Polítiques Digitals i Territori; de la Presidència; d’Empresa i Treball; d’Economia i Hisenda; d’Igualtat i Feminismes; de Recerca i Universitats; de Salut; d’Interior; de Drets Socials i de Cultura. També en formen part la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública; l’Oficina Antifrau; l’Associació Catalana de Municipis; Federació de Municipis de Catalunya; l’Associació de Micropobles de Catalunya; el Consell de Governs Locals; l’Ajuntament de Barcelona; el Consell de l’Advocacia Catalana; els col·legis d’advocats; el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya; els col·legis de procuradors; el Col·legi Oficial de Notarial de Catalunya; el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya; els col·legis de graduats socials de Catalunya; Foment de Treball; PIMEC; el Consell General de Cambres; les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya i de l’Administració de justícia; l’Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya; Òmnium Cultural; Plataforma per la llengua; Joves Advocats de Catalunya; Societat Catalana d’Estudis Jurídics; els grups parlamentaris i la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya. També en formen part els degans o deganes de les facultats de les universitats catalanes que ofereixen el grau en Dret.

Es va acordar la creació dels set grups de treball que hauran d’elaborar la diagnosi i les propostes de cadascun dels àmbits de la Justícia i presentar-les posteriorment a la Taula, que les haurà de validar perquè puguin ser incloses a la proposta de Pacte Nacional per la Justícia.

Mentre la Taula es reunirà tres vegades en tot el procés (constitució, seguiment i signatura de l’Acord), els grups de Treball ho faran, com a mínim, una vegada al mes, a partir de la segona quinzena del mes de setembre i durant el primer semestre de 2023.

Els grups de treball son 7 i tractaran els següents àmbits: orientació i assistència jurídica gratuïta; atenció a la víctima del delicte; modernització i digitalització de l’Administració de justícia; mesures penals alternatives; mediació i resolució alternativa de conflictes; promoció i ús del català i competències i governança. Els temes de gènere i de formació es tractaran de manera transversal en els diferents grups de treball.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*