10/11/2015

Es presenta el primer Índex de Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre

La Càtedra d’Economia Local i Regional del campus Terres de l’Ebre ha presentat el dilluns, 9 de novembre a Amposta el primer Índex de Clima Empresarial, que analitza la realitat econòmica al territori a partir de les dades facilitades pels mateixos empresaris

La presentació de l'Índex Empresarial es va fer a l'auditori municipal d'Amposta.

El document recull un seguit de dades qualitatives, referents als primers sis mesos de l’any, aportades pels mateixos empresaris a través d’uns qüestionaris i que complementa la informació i anàlisi que cada trimestre venen indicant els butlletins trimestrals de la Càtedra d’Economia Local i Regional del campus Terres de l’Ebre (CELIR). L’anàlisi permet, d’una banda, valorar la situació empresarial al territori i, de l’altra, com van evolucionant els principals indicadors empresarials, com ara la producció i la cartera de comandes, els preus de venda, l’ocupació o la competitivitat.

Pel que fa a les dades obtingudes en el primer Índex, atenent a la producció, els empresaris afirmen que aquesta s’ha incrementat en el primer semestre de 2015, amb un índex de 2,54 punts i un saldo net de 39,1 punts (el saldo net és la diferència entre el percentatge d’empresaris que afirmen que ha augmentat i els que diuen que ha disminuït). En canvi, la previsió per al segon semestre d’enguany és de cert manteniment de l’activitat i, per tant, una certa desacceleració. Segons ha puntualitzat Pau Galiana, professor i coordinador de l’estudi, “veiem que, quant a la producció, tot i la bona evolució que ha tingut el primer semestre, hi ha un cert escepticisme respecte a l’evolució en el futur immediat”.

Una altra dada que es desprèn de l’estudi és l’adequada capacitat productiva de les empreses. Tan sols un 14% d’aquestes tenen una capacitat insuficient, la qual cosa els ha significat un element limitador. Segons recull l’estudi “els elements que poden limitar aquesta producció apunten cap a la demanda interior, els costos dels recursos, la climatologia (en l’agricultura), la baixa despesa pública en serveis o construcció o circumstàncies sobrevingudes del context internacional com puguin ser vetos a certs productes”. Si bé la capacitat productiva no és actualment cap problema, sí que ho pot ser en un futur, segons els empresaris, juntament amb la manca de mà d’obra qualificada o la insuficient demanda interior i internacional. Segons ha manifestat el director de la CELIR i catedràtic d’economia, Juan Antonio Duro, “aquests dèficits indicarien la necessitat de seguir invertint en formació i oferta de productes formatius qualificats al territori i consistents amb la seva estructura productiva. D’altra banda, el fet que els mateixos empresaris manifestin aquestes potencials mancances pot ser interpretat en termes d’una major demanda d’aquests tipus de perfils en el futur”.

Quant a l’ocupació, els empresaris són prudents, i tot i que ha crescut en el darrer semestre un índex de 2,35 punts, no preveuen aquest increment el segon semestre de l’any, ans al contrari, creuen que hi haurà un lleuger descens.

Pel que fa als preus de venda, segons els empresaris, ha tingut un comportament lleugerament a l’alça, amb un índex de 2,16 punts i un saldo net de 3,1 punts, destacant un bon comportament dels preus en agricultura. La previsió empresarial és d’increment moderat.

Referent a la darrera de les variables analitzades, la competitivitat, els responsables d’empreses consideren que en l’entorn català hi ha hagut una millora amb un índex de 2,23 punts, mentre que en l’àmbit espanyol s’ha mantingut i en l’internacional ha baixat. En aquest sentit, semblaria important incidir, segons es desprèn del document, en la necessitat de millorar aquests nivells de competitivitat en els mercats globals, de gran potencial per a la producció ebrenca. Millores que passen fonamentalment pels guanys d’eficiència i productivitat.

Per elaborar l’informe es realitzen semestralment més de cent qüestionaris tenint en compte les variables de localització comarcal, dimensió de les empreses, sector de l’economia i principals motors econòmics del territori. Les respostes tenen tres possibilitats: decreixement, manteniment o increment. Segons Juan Antonio Duro, “aquest primer informe marcarà les pautes pels següents que apareixeran semestralment i que analitzaran tant les dades del darrer semestre com l’opinió sobre la situació pel semestre vinent. Aquest índex reforça la voluntat de la CELIR per proveir informació i anàlisi útils pels agents socioeconòmics territorials i la seva presa de decisions”.

La presentació del primer Índex de Clima Empresarial de les Terres de l’Ebre ha tingut lloc a l’auditori municipal de la capital del Montsià, de mans del catedràtic, Juan Antonio Duro i del professor del Departament de Gestió d’Empreses de la URV i coordinador de l’estudi, Pau Galiana. També han participat en l’acte la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a les Terres de l’Ebre, Mercè Miralles, i l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*