07/02/2024

El professor Sergio Nasarre compareix com a expert a la Comissió d’Investigació sobre l’Acumulació d’Immobles per Determinades Entitats

Aquesta comissió del Parlament de Catalunya es va crear per tractar la incidència de l'acumulació d'immobles d'entitats financeres, fons d'inversió i capital risc en l'àmbit de l'habitatge

La Comissió d’Investigació sobre l’Acumulació d’Immobles per Determinades Entitats (CIAIDE) del Parlament de Catalunya va requerir la compareixença del catedràtic de la URV, Sergio Nasarre, per oferir la seva visió com a expert sobre la incidència en l’àmbit de l’habitatgede l’acumulació d’immobles per part d’entitats financeres, fons d’inversió i capital risc.

Va tenir lloc aquest 6 de febrer, quan Nasarre va tractar la qüestió des d’una doble perspectiva: en primer lloc, que l’acumulació d’habitatge es deu en gran part a l’expulsió de moltes famílies del mercat hipotecari, situació que han aprofitat els fons i altres patrimonis; i, en segon lloc, que seria convenient aclarir també com s’estan gestionant els parcs d’habitatge social existents.

En paraules de Nasarre “no és desitjable una acumulació de propietats d’habitatge en poques mans, ni privades ni públiques, doncs això converteix els ciutadans en llogaters de grans tenidors i d’alcaldes. Són desitjables mecanismes que garanteixin una propietat dels habitatges el més distribuïda possible per impulsar la independència i la llibertat de les persones, al temps que s’evita el seu sobreendeutament a través de fórmules com la propietat compartida i la propietat temporal, presents en el Dret civil català, però infrautilitzades per l’Administració i d’altres agents”.

Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV, druant la compareixença a la Comissió d’Investigació sobre l’Acumulació d’Immobles per Determinades Entitats.

La Comissió d’Investigació sobre l’Acumulació d’Immobles per Determinades Entitats va ser creada l’any 2023 per tractar tot allò referent a l’acumulació d’immobles que porten a terme les entitats financeres i les seves filials, els fons d’inversió, les entitats de gestió d’actius, els fonts de capital risc i de titulació d’actius i similars a Catalunya i la seva incidència en l’àmbit de l’habitatge, tant en el mercat privat com en promocions qualificades com a habitatge de protecció oficial, d’acord amb el que estableix l’article 67.3 del Reglament del Parlament i tal com es va aprovar en la Moció 5/XIV.

Entre les seves funcions, destaquen:

  • Analitzar el parc públic d’habitatge i de l’HPO en les darreres dècades i les principals causes de la pèrdua d’aquest parc.
  • Analitzar el procés de rescat bancari.
  • Aconseguir la màxima informació i dades dels habitatges acumulats pels grans actors que operen a Catalunya.
  • Oferir les dades recollides al departament competent en matèria d’habitatge i l’ACH per cooperar en la creació d’un registre de grans tenidors.
  • Determinar els patrons d’aquests grans actors.
  • Exigir i dur a terme les accions de denúncia que corresponguin.

La compareixença completa es pot veure al Canal Parlament.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*