06/11/2023

El professor Sergio Nasarre tanca un taller de Nacions Unides sobre la seguretat de la tinença després de desastres naturals i provocats per l’home

La Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa ha organitzat el taller per a abordar el debat entorn a la seguretat de la tinença, així com per a compartir experiències i bones pràctiques entre els països de la UNECE

Esdeveniments com la guerra d’Ucraïna estan provocant el debat sobre què passa amb la tinença de la terra o l’habitatge després d’un desastre, sigui aquest natural o provocat per l’home. Amb aquesta intenció, el Col·legi de Registradors d’Espanya s’ha convertit els dies 2 i 3 de novembre en l’escenari del debat organitzat per la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa i que ha comptat, entre altres, amb Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil de la URV i impulsor de la Càtedra UNESCO de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.

Durant els dos dies s’han organitzat un total de set taules rodones que han comptat amb més de vint panelistes debatent sobre temis com els aspectes legals de la seguretat de la terra i la informació geoespacial, l’impacte dels desastres naturals en la seguretat de la tinença o com garantir la seguretat de la tinença i promoure la reconstrucció a Ucraïna en un context de guerra.

En la seva intervenció final, Nasarre s’ha referit al model d’èxit espanyol per a donar seguretat jurídica al mercat immobiliari que aporti desenvolupament econòmic que va partir de la Llei Hipotecària de 1861 i la Llei del Banc Hipotecari de 1872, que van crear, respectivament, el Registre de la Propietat i les cèdules hipotecàries, fonamentals per a desenvolupar qualsevol sistema modern de crèdit territorial. També es va referir a la reeixida Llei de Propietat Horitzontal de 1960, avui en vigor, que va possibilitar la democratització de la propietat privada de l’habitatge, distribuint-la entre la població, al mateix temps que va potenciar la llibertat individual. Totes elles són models d’èxit perfectament replicables en països necessitats de desenvolupament territorial després d’una catàstrofe, va detallar.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*