30/09/2016

El Programa Aprenentatge Servei, exemple d’integració de la recerca i innovació responsables

El projecte europeu Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation (HEIRRI) ha fet pública una base de dades que compila 23 casos exemplars relacionats amb la recerca i innovació responsables (RRI) i l’aprenentatge de la RRI en institucions d’educació superior. Entre ells destaca el Programa Aprenentatge Servei de la URV

Una imatge del Mercat de Projectes Socials que s'organitza per conèixer les entitats socials del territori i les possibilitats de col·laboració.

El projecte HEIRRI, que té l’objectiu d’integrar el concepte de “Recerca i Innovació Responsables” (RRI- Responsible Research and Innovation) en les carreres científiques i enginyeries i està enfocat principalment a les universitats i a d’altres institucions d’educació superior destaca entre els 23 casos dos de promoguts per universitats catalanes. Un és el Programa Aprenentatge Servei de la Universitat Rovira i Virgili, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. Es treballa sobre les necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo, per fer possible la formació dels estudiants no només com a professionals sinó també com a ciutadans que, amb el seu nivell cultural, els seus coneixements i habilitats específiques i el seu esperit crític i humanista, siguin la base d’una societat més justa, solidària i sostenible.

La base de dades està disponible en accés obert al bloc del projecte i inclou altres projectes europeus, programes i cursos amb diferents enfocaments pedagògics, un document de política de recerca i un informe; tots ells seleccionats com a exemples inspiradors per a la integració del concepte de Recerca i Innovació responsables (RRI) a les carreres universitàries de ciència i tecnologia.

Altres iniciatives que formen part d’aquesta base de dades són : ‘Caminant la ciutat, interaccions socials en l’aprenentatge a través del medi urbà’, desenvolupat des de la UPC, l’altre projecte d’una universitat catalana que es destaca; el FOSTER project (Facilitate Open Science Training for European Research); l’EnRRICH project (Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education), recursos d’aprenentatge ‘Enginyers, Tecnologia i Societat’ (University of Western Australia); l’assignatura “Ethics in Life Sciences” (Vrije Universiteit Amsterdam), i la Canadian Community-University Research Alliances (CURA).

L’ACUP forma part del consorci del projecte, liderat per la UPF, juntament amb cinc institucions europees més, i s’encarrega de la internacionalització i comunicació del mateix.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*