31/05/2017

El sector de la construcció és el que més ha crescut a l’Ebre en el 2017

El Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre indica que en el primer trimestre de l'any ha augmentat un 9,8% respecte del 2016

La presentació es va fer a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, a Tortosa.

La Càtedra d’Economia Local i Regional (CELIR) del Campus Terres de l’Ebre de la URV va presentar el dimarts 30 de maig al saló de plens del Consell Comarcal del Baix Ebre, a Tortosa, el Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre del primer trimestre de 2017.

Per dotzè trimestre consecutiu, ha crescut l’ocupació al territori. Així, el nombre total d’afiliats a la Seguretat Social al primer trimestre del 2017 ha assolit la xifra de 49.150, és a dir, 1.200 afiliats més que el primer trimestre de l’any anterior. El creixement en termes relatius al territori ha estat d’un 2,5%, situant-se un trimestre més per sota de la mitjana catalana. A més a més, contrastant amb la tendència dels trimestres anteriors, en aquest primer trimestre del 2017 s’observa a les Terres de l’Ebre una davallada interanual en el nombre d’empreses de -0,5 punts percentuals, el que suposa 1,9 punts menys que en el mateix període l’any anterior. Aquesta davallada del 0,5 s’ha vist influenciada principalment per la moderació de la xifra d’autònoms.

Pel que fa als sectors econòmics, cal destacar que la construcció ha estat el sector que més ha crescut en diferència, un 9,8% més respecte el primer trimestre del 2016, el que contrasta amb els valors negatius registrats el mateix trimestre l’any anterior i l’últim trimestre del 2015. Els serveis han evolucionat a un ritme interanual del 2,5%, i el sector primari ho ha fet a un ritme interanual d’1 punt percentual. La indústria, en canvi, aquest primer trimestre de l’any registra una evolució lleugerament negativa de -0,4 punts percentuals.

Per comarques s’observa un comportament més moderat respecte l’últim trimestre del 2016, pel que fa a l’afiliació. Es detecta una evolució positiva interanual a les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb un augment de 4,1 i 2,6 punts percentuals respectivament; mentre que la Ribera d’Ebre i la Terra Alta mostren una davallada d’1,2 i 1 punt respectivament en relació al trimestre anterior. La Ribera d’Ebre, tot i haver registrat la davallada interanual més important, ha estat l’única comarca que ha experimentat una recuperació respecte al trimestre anterior. S’observa que d’entre els 21 municipis amb major nombre d’afiliats, cinc presenten una evolució negativa: Ascó (-13,5%), Flix (-8,4%), l’Ampolla (-5,4%), Batea (-2,3%) i Alcanar (-0,4%). En canvi, Móra la Nova s’ha recuperat i mostra un creixement de 4,8 punts percentuals davant de la davallada presentada el període anterior de -2,4 punts.

Nova davallada rècord de l’atur

D’acord amb les dades subministrades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, l’atur registrat ha continuat caient amb força durant el primer trimestre del 2017. De mitjana mensual trimestral, el nombre d’aturats s’ha situat en 11.547, 1.665 menys que en el primer trimestre del 2016, però 141 més que el trimestre anterior. Un valor que continua sent favorable per a l’economia, ja que segueix amb la trajectòria de la disminució de la sèrie per catorzè trimestre consecutiu, i se situa en el rècord històric de disminució de la sèrie. Tot i que l’atur ha continuat disminuint en totes les comarques, en tres de les quatre comarques s’observa com aquesta caiguda de l’atur s’ha accelerat a un ritme superior que el trimestre anterior. És el cas del Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, les quals registren una davallada de 12,5, 14,1 i 17,3 punts percentuals respectivament. En canvi, el Baix Ebre ha registrat una davallada menys pronunciada que la registrada l’últim trimestre de l’any 2016, amb 11,9 punts percentuals (el que suposa una davallada d’1,5 punts percentuals respecte al trimestre anterior).

La disminució de l’atur l’han liderat novament els homes, amb una caiguda rècord del 18,1% davant del 7,0% de caiguda interanual de l’atur femení. Per durada de la demanda, el gruix dels aturats ho estan des de fa menys de 6 mesos (47,14% del total), seguit dels que porten més de dos anys (26,54%). Per trams d’edat, la desocupació mostra una trajectòria descendent en tots els trams, excepte en els menors de 20 anys i els d’entre 60 i 64 anys. La caiguda de l’atur ha estat generalitzada en tots els nivells de formació assolits, a excepció d’altres estudis postsecundaris. El col·lectiu que més ha contribuït a la caiguda de l’atur ha estat el col·lectiu amb educació general-estudis secundaris.

Els contractes laborals formalitzats a les Terres de l’Ebre el primer trimestre de 2017 han estat 3.979, dels quals 371 són indefinits i 3.608 són temporals. Amb relació al mateix període del 2016, s’han signat 46 contractes més, ha augmentat el nombre de temporals en 48 i ha disminuït el nombre de contractes indefinits (2 menys).

El director de la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, Juan Antonio Duro, ha remarcat que les dades són positives però que encara amb ombres. “El creixement no és prou fort i el mercat de treball es dualitza, amb dificultats per reduir l’atur amb l’edat i el de llarga durada, i amb una demanda excessiva de treballadors poc qualificats. De tota manera, el mercat de treball és estrany, perquè al mateix temps també hi ha ofertes de treball que queden vacants de qualificació elevada i específica.” Duro també s’ha referit als últims informes de l’IDESCAT sobre la renda per càpita a les Terres de l’Ebre, la més baixa de Catalunya. “Les darreres dades de renda disponible no deixen en gaire bon lloc al territori, però també s’han de tenir en compte diversos factors. Així, si bé és veritat que municipis com Alcanar, Ulldecona o la Sènia estan baix de tot, també és cert que aquí els preus dels béns i serveis estan per baix de la mitjana de Catalunya. D’altra banda, també cal destacar que municpis com Gandesa o l’Ametlla de Mar han vist créixer la seva renda en un 3.4% i 3% al 2014, taxes prou elevades comparativament. Esperem, addicionalment, que els resultats del 2015 i 2016 donin una millora més global.”

El Butlletí d’Anàlisi de la Conjuntura Local de les Terres de l’Ebre del primer  trimestre de 2017 es va presentar ahir al Consell Comarcal del Baix Ebre en un acte públic en el qual hi va intervenir també el president comarcal, Daniel Andreu; i la directora dels Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques i Habitatge, Rosa Peig.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*