30/11/2017

Elaboren una proposta de materials didàctics per ensenyar lèxic futbolístic a estudiants xinesos

És el resultat d’una tesi doctoral d’un exalumne del programa formatiu per a estudiants xinesos del Centre d’Estudis Hispànics de la URV

La enseñanza del léxico español del fútbol a estudiantes chinos de ELE” és el títol de la tesi del doctorand Ji Ran, el segon alumne del programa formatiu per a estudiants xinesos del Centre d’Estudis Hispànics de la URV, que ha presentat una tesi doctoral a la Universitat. En el seu treball s’ha plantejat com a objectiu elaborar una proposta de materials didàctics centrats en el lèxic del futbol per a estudiants xinesos d’espanyol com a llengua estrangera (ELE) interessats a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit futbolístic.

Per aconseguir aquest objectiu, ha desenvolupat diferents objectius, que l’han conduït a  presentar les següents aportacions. En primer lloc, el marc teòric, amb la finalitat circumscriure els termes del futbol en alguna de les teories terminològiques existents. En segon lloc, ha constituït un corpus de futbol de més d’ 1.328.683 paraules, amb l’estació de treball terminològica Terminus 2.0 i en tercer lloc, ha ordenat, classificat i agrupat en diferents grups els termes seleccionats amb la finalitat de tenir els termes de futbol definitivament vàlids per estudiar-los i per analitzar les seves característiques lexicològiques. Posteriorment, ha establert criteris objectius per agrupar cadascun dels termes de futbol sota el seu nivell lingüístic corresponent. I, finalment, abans de plantejar la proposta de l’elaboració de materials didàctics, ha estudiat quin mètode o enfocament ha de ser aplicat per ensenyar el lèxic del futbol a estudiants xinesos d’espanyol com a llengua estrangera interessats a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit futbolístic. Tot això ha estat fonamental tant per a l’elaboració d’un glossari bilingüe com per a l’elaboració d’una unitat didàctica de mostra.

Ji Ran es va convertir el 23 de novembre de 2017 en el segon exalumne del Programa formatiu per a estudiants xinesos del Centre d’Estudis Hispànics de la URV en aconseguir el doctorat en la URV.

El ja doctor, va arribar a Tarragona l’any 2010 per participar en el programa formatiu d’espanyol per a estudiants xinesos que la URV té en marxa des de l’any 2005. Ji Ran va estudiar els dos últims cursos de la seva titulació a Tarragona en el marc d’aquest programa, va seguir cursant el Màster en Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera, de la URV. Després, es va matricular al programa de doctorat en Estudis Humanístics per començar a preparar la seva tesi doctoral, sota la direcció del professor Antoni Nomdedéu, director del Centre d’Estudis Hispànics de la URV. Actualment hi ha una desena de professors xinesos d’espanyol que estan cursant el doctorat a la Universitat Rovira i Virgili.

Material didàctic per a estudiants xinesos

L’interès a Xina per l’aprenentatge de l’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE) és creixent. Any rere any, la comunicació i l’intercanvi entre Xina i Espanya en diferents àmbits, com en el cas del futbol, àmbit objecte d’estudi en aquesta tesi, justifica la importància de l’elecció d’aquest tema. En aquest treball, Ji Ran s’ha plantejat com a objectiu últim elaborar una proposta de materials didàctics centrats en el lèxic del futbol per a estudiants xinesos  interessats a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit futbolístic.

A partir de tota la recerca doctoral, ha pogut arribar a diferents conclusions algunes de les quals són que l’ensenyament del lèxic espanyol del futbol és necessària per als estudiants xinesos interessats a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit futbolístic i que és necessari circumscriure els termes del corpus en el marc d’alguna de les teories terminològiques existents per justificar la seva classificació dins de la didàctica d’espanyol com a Llengua Estrangera (ELE) per a finalitats específiques i poder comptar amb pautes per elaborar un corpus d’estudi  i un glossari bilingüe.

També conclou que no existeix un corpus de textos futbolístics en el qual hagi pogut basar-se per extreure els termes susceptibles de ser introduïts en els materials didàctics estructurats per nivells per a estudiants xinesos interessats a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit futbolístic. O els materials didàctics d’espanyol com a llengua estrangera existents, tant els generals com els elaborats amb finalitats específiques, no fan esment a l’ensenyament del lèxic espanyol del futbol. Tampoc fins ara hi havia un glossari bilingüe que facilités l’aprenentatge del lèxic del futbol als estudiants xinesos interessats a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit futbolístic. Fins avui, no s’havia elaborat cap material que tingui per objectiu ensenyar el lèxic del futbol a estudiants xinesos interessats a desenvolupar la seva labor professional en l’àmbit futbolístic.

Finalment, aquesta recerca aporta diversos aspectes útils als estudis sobre el lèxic del futbol i la seva aplicació a l’ensenyament d’ELE per a estudiants xinesos, tals com: un corpus textual representatiu de l’ús actual del lèxic espanyol del futbol; criteris per a l’agrupació dels termes del futbol per nivells; un glossari bilingüe del lèxic del futbol per nivells,  i una unitat didàctica de referència.

Aquesta és la segona tesi doctoral que fa un exalumne del programa formatiu per a estudiants xinesos del Centre d’Estudis Hispànics de la URV. Per la seva originalitat aquest programa va obtenir en 2011 el premi Vicens Vives a l’Excel·lència Docent, que atorga la Generalitat de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*